U gaat failliet

Het stoppen van een onderneming gebeurt niet altijd vrijwillig. Als u uw schulden niet meer kunt betalen, kan de rechtbank u failliet verklaren. Dat kan op verzoek van uw schuldeisers, maar ook op uw eigen verzoek.

Een faillissement betekent dat de rechtbank vaststelt dat u uw schulden niet meer betaalt. Het faillissement is een algemeen beslag op al uw bezittingen en inkomsten. Als het faillissement is uitgesproken, kunt u niet meer over uw bezittingen en inkomsten beschikken. De rechtbank benoemt een curator die het faillissement zal afwikkelen.

Wie of wat wordt failliet verklaard?

Als u een eenmanszaak hebt, wordt u persoonlijk failliet verklaard, niet uw onderneming. Als u met een of meer anderen in een maatschap of vof werkt, worden u en uw maten of vennoten failliet verklaard. Ook de vof wordt failliet verklaard. U en uw medefirmanten blijven wel ieder voor zich aansprakelijk voor de gehele schuld.

Als u een bv hebt, dan wordt de bv failliet verklaard, niet uzelf persoonlijk. Als er sprake is van wanbeleid, kunt u als bestuurder van een bv aansprakelijk worden gesteld voor schulden die de bv niet heeft betaald. Bij de cv zijn er verschillende mogelijkheden. Als u de enige beherende vennoot bent, wordt uzelf failliet verklaard. Zijn er nog andere beherende vennoten, dan worden de cv en alle beherende vennoten failliet verklaard. Ook hierbij geldt: de beherende vennoten zijn ieder voor zich aansprakelijk voor alle ondernemingsschulden.

Ondernemen nadat u failliet bent gegaan?

Als u van plan bent weer als ondernemer te starten, moet u er rekening mee houden dat uw oude schuldeisers, ook de Belastingdienst, weer bij u kunnen aankloppen voor de schulden die u nog niet hebt betaald. Daarom is het in zo'n situatie verstandig u goed te laten adviseren.

Meer over een faillissement vindt u op ondernemersplein.nl.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.