Wie moet assurantiebelasting betalen?

Meestal wordt assurantiebelasting geheven en afgedragen door de verzekeraar. Wanneer een verzekeraar en een verzekeringnemer een verzekering afsluiten, dan moet er assurantiebelasting worden betaald over de verzekeringspremie. Brengt de verzekeraar of de bemiddelaar de vergoeding voor de diensten die samenhangen met de verzekering, apart in rekening? Dan moet daarover ook belasting worden betaald.

De volgende personen of instellingen moeten assurantiebelasting betalen:

  • een aangewezen bemiddelaar
  • een in Nederland gevestigde verzekeraar of zijn gevolmachtigde agent
  • een bemiddelaar, als deze een vergoeding ontvangt van een ander dan een verzekeraar die in Nederland is gevestigd
  • een wettelijk vertegenwoordiger in Nederland van een verzekeraar in het buitenland
  • een bemiddelaar die bemiddelt tussen een verzekeraar in het buitenland en een verzekeringnemer
  • een fiscaal vertegenwoordiger in Nederland van een verzekeraar in een EU-land
  • een verzekeraar in een EU-land die geen fiscaal vertegenwoordiger heeft
  • een fiscaal vertegenwoordiger van een verzekeraar die niet in een EU-land woont of is gevestigd
  • een verzekeringnemer, als er geen andere belastingplichtige voor de assurantiebelasting is

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.