Bankenbelasting

Actieve banken in Nederland zijn belastingplichtig voor de bankenbelasting. Een bank is actief in Nederland, als de bank een bankvergunning in Nederland heeft en het bankbedrijf uitoefent.

Tarief bankenbelasting

De Bankenbelasting kent 2 tarieven. Een tarief voor kortlopende schulden en een tarief voor langlopende schulden.

Lees verder over...

Bankenbelasting berekenen

Als de belastbare som waarover bankenbelasting moet worden betaald, hoger is dan 23,5 miljard euro, dan heffen wij bankenbelasting. De belastbare som kunt u zelf berekenen.

Lees verder over...

Aangifte en betalen van bankenbelasting

Vanaf 2023 doet u digitaal aangifte. Binnenkort leest u hierover meer op onze website.

Lees verder over...

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.