Bankenbelasting berekenen

Als de belastbare som waarover bankenbelasting moet worden betaald, hoger is dan 20,9 miljard euro (doelmatigheidsvrijstelling), heffen wij de bankenbelasting. Als de belastbare som lager is, heffen wij niets. De belastbare som kunt u berekenen met behulp van de rekenmodule in het formulier Aangifte bankenbelasting.

Met de belastbare som kunt u vervolgens het belastbaar bedrag bepalen. Met het belastbaar bedrag en de tarieven berekent u de bankenbelasting. 

U moet ook rekening houden met de variabele beloning van bestuurders, omdat die kan leiden tot een verhoging van de bankenbelasting.

In het voorbeeld bankenbelasting berekenen ziet u hoe de bankenbelasting wordt berekend.


 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.