Bankenbelasting berekenen

Als de belastbare som waarover bankenbelasting moet worden betaald hoger is dan 23,5 miljard euro (doelmatigheidsvrijstelling) heffen wij de bankenbelasting. Als de belastbare som lager is heffen wij niets.

Met de belastbare som kunt u het belastbaar bedrag bepalen. Met het belastbaar bedrag en de tarieven berekent u de bankenbelasting.

U moet ook rekening houden met de variabele beloning van bestuurders, omdat die kan leiden tot een verhoging van de bankenbelasting.

In het voorbeeld bankenbelasting berekenen ziet u hoe de bankenbelasting wordt berekend.


Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.