Belastbare som bepalen

Om de belastbare som te bepalen, neemt u het balanstotaal. Of, als er bijvoorbeeld dochtermaatschappijen zijn, het geconsolideerde balanstotaal. Dat bedrag vermindert u met:

  • het toetsingsvermogen (BIS capital)
  • deposito’s die onder een depositogarantiestelsel vallen
  • passiva (het eigen vermogen en de verplichtingen) van het verzekeringsbedrijf

Het bedrag dat overblijft, is de belastbare som.


Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.