Voorbeeld bankenbelasting berekenen

Bedragen x 1.000

Berekening

Balanstotaal

 

 

€ 200.000.000

Toetsingsvermogen

10.000.000

 

 

Deposito’s die vallen onder een depositogarantiestelsel

40.000.000

 

 

Passiva die samenhangen met het verzekeringsbedrijf

20.000.000

-

 

Belastbare som
(balanstotaal - toetsingsvermogen - deposito's -passiva)

 

 

130.000.000

Doelmatigheidsvrijstelling

 

-

20.900.000

Belastbaar bedrag

 

 

109.100.000

Totaal schulden met een looptijd van minder dan 1 jaar, volgens de balans

45.000.000

 

 

Totaal alle schulden, volgens de balans

180.000.000

 

 

Bankenbelasting deel kortlopende schulden
(109.100.000 x 45.000.000/180.000.000 x 0,00044)

12.001

 

 

Bankenbelasting deel langlopende schulden 
(109.100.000 x (180.000.000 - 45.000.000)/180.000.000 x 0,00022)

18.001

+

 

Subtotaal bankenbelasting

 

 

30.002

Ten minste 1 bestuurder krijgt een variabele beloning die meer is dan 25% van zijn vaste beloning.
De bankenbelasting wordt dan met 1,1 vermenigvuldigd.
(30.002 x 1,1 = 33.002)

 

 

 

Totaal te betalen bankenbelasting

 

 

€ 33.002

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.