Voorbeeld bankenbelasting berekenen

Bedragen x 1.000

Berekening

Balanstotaal

€ 200.000.000

Toetsingsvermogen

10.000.000

Deposito’s die vallen onder een depositogarantiestelsel

40.000.000

Passiva die samenhangen met het verzekeringsbedrijf

20.000.000

-

Belastbare som
(balanstotaal - toetsingsvermogen - deposito's -passiva)

130.000.000

Doelmatigheidsvrijstelling

-

23.500.000

Belastbaar bedrag

106.500.000

Totaal schulden met een looptijd van minder dan 1 jaar, volgens de balans

45.000.000

Totaal alle schulden, volgens de balans

180.000.000

Bankenbelasting deel kortlopende schulden
(106.500.000 x 45.000.000/180.000.000 x 0,00044)

11.715

Bankenbelasting deel langlopende schulden 
(106.500.000 x (180.000.000 - 45.000.000)/180.000.000 x 0,00022)

17.572

+

Subtotaal bankenbelasting

29.287

Ten minste 1 bestuurder krijgt een variabele beloning die meer is dan 25% van zijn vaste beloning.
De bankenbelasting wordt dan met 1,1 vermenigvuldigd.
(29.287 x 1,1 = 32.215)

Totaal te betalen bankenbelasting

€ 32.215

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.