Bankenbelasting berekenen

U moet bankenbelasting betalen als de belastbare som waarover de bankenbelasting wordt betaald, hoger is dan 20,9 miljard euro (doelmatigheidsvrijstelling). Als de belastbare som lager is dan 20,9 euro, dan betaalt u geen bankenbelasting. 

Vanaf 1 oktober 2022 kunt u de belastbare som berekenen via de digitale aangifte in Mijn Belastingdienst Zakelijk.

Met de belastbare som kunt u het belastbaar bedrag bepalen. Met het belastbaar bedrag en de tarieven berekent u de bankenbelasting. 

U moet ook rekening houden met de variabele beloning van bestuurders, omdat die kan leiden tot een verhoging van de bankenbelasting.

In het voorbeeld bankenbelasting berekenen ziet u hoe de bankenbelasting wordt berekend.


 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.