Energiebelasting opslag duurzame energie- en klimaattransitie

U moet energiebelasting opslag duurzame energie- en klimaattransitie betalen als u:

 • aardgas en elektriciteit via een aansluiting of op een andere manier aan een verbruiker levert
 • aardgas aan een CNG tankstation (Compressed Natural Gas: aardgas onder druk) levert 
 • aardgas of elektriciteit verbruikt, verkregen via een gas- of elektriciteitsbeurs
 • als aardgas- of elektriciteitsleverancier zelf aardgas of elektriciteit verbruikt
 • aardgas of elektriciteit verbruikt, die u op een andere manier hebt verkregen dan door een levering
 • elektriciteit opwekt uit biomassa die niet als zuivere biomassa wordt aangemerkt en deze verbruikt
 • elektriciteit levert aan oplaadinstallaties voor elektrische voertuigen

Het maakt hierbij niet uit hoe u aardgas of elektriciteit levert: via een distributienet, een directe lijn of op een andere manier. U moet ook energiebelasting betalen voor het verbruik van aardgas of elektriciteit dat u hebt gekocht via de beurs.

U hoeft geen energiebelasting te betalen voor het verbruik van:

 • elektriciteit die u opwekt met hernieuwbare energiebronnen
 • elektriciteit die u opwekt met een noodinstallatie in geval van storingen bij de levering uit het distributienet
 • stortgas, rioolwaterzuiveringsgas of biogas dat u zelf wint
 • elektriciteit die u opwekt met een installatie voor warmtekrachtkoppeling

Tarief energiebelasting opslag duurzame energie- en klimaattransitie

Voor aardgas en elektriciteit zijn afzonderlijke tarieven vastgesteld. De hoogte van deze tarieven hangt af van de hoeveelheden aardgas en elektriciteit die u aan de verbruiker levert. Voor aardgas voor verwarming in de tuinbouw geldt een verlaagd tarief.

Verlaagd tarief voor leden van een coöperatie of vereniging van eigenaren 

Er is een verlaagd energiebelastingtarief voor lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit. Als een coöperatie of een vereniging van eigenaren duurzame elektriciteit opwekt en levert aan haar leden, hebben de leden onder voorwaarden recht op dit lagere tarief. Een van de voorwaarden is dat de coöperatie of de vereniging van eigenaren een aanwijzing van ons heeft. De coöperatie of vereniging van eigenaren kan een aanwijzing aanvragen bij Belastingdienst/kantoor Arnhem. Dit team behandelt de aanvraag en verstrekt de aanwijzing als de coöperatie of de vereniging van eigenaren aan de voorwaarden voldoet. Het verzendadres staat op het formulier voor de aanvraag aanwijzing.

Ook kunt u het formulier Aanvraag aanwijzing downloaden.

Aangifte doen voor de energiebelasting opslag duurzame energie- en klimaattransitie

Sinds 1 januari 2016 is de manier waarop u aangifte doet veranderd. Als u aangifte moet doen, krijgt u van ons ieder tijdvak een aangiftebrief. Met de gegevens uit uw aangiftebrief vult u de Aangifte energiebelasting opslag duurzame energie- en klimaattransitie in. Na het invullen drukt u de aangifte af en u ondertekent deze. Ten slotte stuurt u de aangifte naar ons op.

Bent u belastingplichtig en hebt u geen aangiftebrief gekregen? Neem dan contact met ons op.

Belastingvermindering energiebelasting opslag duurzame energie- en klimaattransitie

Wij zien een deel van het energieverbruik als basisbehoefte. Daarom verminderen wij de energiebelasting met een bedrag per jaar per elektriciteitsaansluiting. De vermindering geldt alleen voor onroerende zaken met verblijfsfunctie (zoals een huis of kantoor).

Teruggaaf energiebelasting

U kunt in bepaalde gevallen teruggaaf krijgen van energiebelasting.

Contact

Kijk hier als u contact wilt opnemen voor informatie over de energiebelasting.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.