Energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie

U moet energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie betalen als u:

 • aardgas en elektriciteit via een aansluiting of op een andere manier aan een verbruiker levert
 • aardgas aan een CNG tankstation (Compressed Natural Gas: aardgas onder druk) levert
 • aardgas of elektriciteit verbruikt, verkregen via een gas- of elektriciteitsbeurs
 • als aardgas- of elektriciteitsleverancier zelf aardgas of elektriciteit verbruikt
 • aardgas of elektriciteit verbruikt, die u op een andere manier hebt verkregen dan door een levering
 • elektriciteit opwekt uit biomassa die niet als zuivere biomassa wordt aangemerkt en deze verbruikt
 • elektriciteit levert aan oplaadinstallaties voor elektrische voertuigen

Het maakt hierbij niet uit hoe u aardgas of elektriciteit levert: via een distributienet, een directe lijn of op een andere manier. U moet ook energiebelasting betalen voor het verbruik van aardgas of elektriciteit dat u hebt gekocht via de beurs.

U hoeft geen energiebelasting te betalen voor het verbruik van:

 • elektriciteit die u opwekt met hernieuwbare energiebronnen
 • elektriciteit die u opwekt met een noodinstallatie in geval van storingen bij de levering uit het distributienet
 • stortgas, rioolwaterzuiveringsgas of biogas dat u zelf wint
 • elektriciteit die u opwekt met een installatie voor warmtekrachtkoppeling

Tarief energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie

Voor aardgas en elektriciteit zijn afzonderlijke tarieven vastgesteld. De hoogte van deze tarieven hangt af van de hoeveelheden aardgas en elektriciteit die u aan de verbruiker levert. Voor aardgas voor verwarming in de tuinbouw geldt een verlaagd tarief. Ook voor de levering van elektriciteit aan walstroominstallaties geldt er een verlaagd tarief.

Regeling Verlaagd Tarief vervallen per 1 april 2021

De 'Regeling Verlaagd Tarief' (of Postcoderoosregeling) is per 1 april 2021 vervallen. Als een coöperatie of 'vereniging van eigenaren' (VvE) duurzame elektriciteit opwekt, hebben de leden onder voorwaarden recht op het verlaagde tarief. 1 van de voorwaarden is dat de coöperatie of VvE een aanwijzing van de Belastingdienst heeft ontvangen. Sinds 1 april 2021 kan deze aanwijzing voor het verlaagde tarief niet meer bij de Belastingdienst worden aangevraagd. Degenen die per 31 maart 2021 lid waren van de aangewezen coöperaties en hun rechtsopvolgers, behouden ook na 1 april 2021 het recht op het verlaagde tarief. Dit recht hebben ze tot maximaal 15 jaar nadat de coöperatie is aangewezen.

De 'Regeling Verlaagd Tarief' is vervangen door de 'Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking' (SCE). Deze subsidie kan sinds 1 april 2021 worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Lees meer over het aanvragen van de SCE op de website 'Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)' van de RVO.

Aangifte doen voor de energiebelasting klimaattransitie

Als u aangifte moet doen, krijgt u van ons ieder tijdvak een aangiftebrief. Met de gegevens uit uw aangiftebrief vult u de Aangifte energiebelasting opslag duurzame energie- en klimaattransitie in. Na het invullen drukt u de aangifte af en u ondertekent deze. Ten slotte stuurt u de aangifte naar ons op.

Bent u belastingplichtig en hebt u geen aangiftebrief gekregen? Neem dan contact met ons op.

Belastingvermindering energiebelasting

Wij zien een deel van het energieverbruik als basisbehoefte. Daarom verminderen wij de energiebelasting met een bedrag per jaar per elektriciteitsaansluiting. De vermindering geldt alleen voor onroerende zaken met verblijfsfunctie (zoals een huis of kantoor).

Teruggaaf energiebelasting

U kunt in bepaalde gevallen teruggaaf krijgen van energiebelasting.

Contact over de energiebelasting?

Op de contactpagina voor Belastingen op milieugrondslag vindt u onze contactgegevens.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.