Kolenbelasting

Over het verbruik van kolen moet u kolenbelasting betalen. De belasting betaalt u over de uitslag uit de inrichting en de invoer van kolen met de volgende codes uit de Gecombineerde Nomenclatuur: 2701, 2702 en 2704. Het gaat om de volgende producten:

  • steenkool
  • vaste brandstoffen die uit steenkool zijn gemaakt
  • bruinkool
  • geperste bruinkool
  • cokes

Tarief kolenbelasting

Voor kolen is 1 tarief per 1.000 kg vastgesteld.

Contact

Kijk hier als u contact wilt opnemen voor informatie over de kolenbelasting.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.