Vrijstelling van kolenbelasting

U kunt onder voorwaarden vrijstelling krijgen van de kolenbelasting. Voorbeelden daarvan:

  • kolen die worden gebruikt anders dan als brandstof
  • kolen die duaal (als brandstof én voor een ander doel) worden gebruikt
  • kolen die worden gebruikt voor de opwekking van elektriciteit

De voorwaarden om een vrijstelling te krijgen zijn:

  • Degene die de kolen gebruikt, moet verklaren dat de aan hem te leveren kolen worden gebruikt voor een doel waarvoor een recht op vrijstelling is.
  • Voor de verklaring wordt gebruik gemaakt van een door de vergunninghouder van de inrichting opgesteld bescheid in geval van uitslag of van een door degene die de levering verricht opgesteld bescheid in geval van invoer.
  • Degene die de kolen gebruikt, moet de verklaring ondertekenen.
  • De verklaring moet op overzichtelijke wijze worden bewaard bij de administratie van de vergunninghouder van de inrichting in geval van uitslag en bij de administratie van degene die de aangifte tot plaatsing onder de douaneregeling brengen in het vrije verkeer doet, in geval van invoer.

Teruggaaf kolenbelasting

U kunt in bepaalde gevallen teruggaaf krijgen van kolenbelasting.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.