Teruggaaf energiebelasting of kolenbelasting

U kunt in bepaalde situaties teruggaaf krijgen van energiebelasting of kolenbelasting:

  • U hebt aardgas en elektriciteit gebruikt voor het opwekken van elektriciteit in een installatie met een elektrisch rendement van minimaal 30%.
  • U hebt aardgas en elektriciteit gebruikt voor het opwekken van elektriciteit in een installatie waar elektriciteit uitsluitend wordt opgewekt met hernieuwbare energiebronnen en elektriciteit.
  • U hebt kolen gebruikt voor het opwekken van elektriciteit.
  • U hebt aardgas of kolen niet als brandstof gebruikt.
  • U hebt kolen buiten Nederland gebracht.
  • In uw onroerende zaak is voor aardgas en/of elektriciteit sprake van meer dan 1 leverancier.
  • U hebt elektriciteit gebruikt voor chemische reductie of elektrolytische en metallurgische procedés.
  • U hebt aardgas gebruikt voor metallurgische en mineralogische procedés.
  • U hebt meer dan 10 miljoen kWh elektriciteit zakelijk gebruikt en hiervoor is het tarief voor niet-zakelijk verbruik in rekening gebracht.
  • U (of iemand aan wie u hebt geleverd) heeft aardgas gebruikt als brandstof voor commerciële scheepvaart op communautaire wateren.

Energiebelasting zakelijk gebruik

U kunt teruggaaf van energiebelasting aanvragen als het tarief voor niet-zakelijk verbruik in rekening is gebracht voor het zakelijk verbruik van elektriciteit boven 10.000.000 kWh.

Teruggaaf aanvragen

U vraagt een teruggaaf aan met het formulier Verzoek teruggaaf energiebelasting of kolenbelasting.

Termijn insturen teruggaafverzoek verlengd

Het kan zijn dat de energiebelasting over de periode april tot en met september 2020 later bij u in rekening is gebracht vanwege de coronacrisis. U hebt dan tot 1 maart 2021 de tijd om uw verzoek om teruggaaf in te sturen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.