Teruggaaf energiebelasting of kolenbelasting

U kunt in bepaalde situaties teruggaaf krijgen van energiebelasting of kolenbelasting:

  • U hebt aardgas en elektriciteit gebruikt voor het opwekken van elektriciteit in een installatie met een elektrisch rendement van minimaal 30%.
  • U hebt aardgas en elektriciteit gebruikt voor het opwekken van elektriciteit in een installatie waar elektriciteit uitsluitend wordt opgewekt met hernieuwbare energiebronnen en elektriciteit.
  • U hebt kolen gebruikt voor het opwekken van elektriciteit.
  • U hebt aardgas of kolen niet als brandstof gebruikt.
  • U hebt kolen buiten Nederland gebracht.
  • In uw onroerende zaak is voor aardgas en/of elektriciteit sprake van meer dan 1 leverancier.
  • U hebt elektriciteit gebruikt voor chemische reductie of elektrolytische en metallurgische procedés.
  • U hebt aardgas gebruikt voor metallurgische en mineralogische procedés.
  • U hebt meer dan 10 miljoen kWh elektriciteit zakelijk gebruikt en hiervoor is het tarief voor niet-zakelijk verbruik in rekening gebracht.
  • U (of iemand aan wie u hebt geleverd) heeft aardgas gebruikt als brandstof voor commerciële scheepvaart op communautaire wateren.

Energiebelasting zakelijk gebruik

U kunt teruggaaf van energiebelasting aanvragen als het tarief voor niet-zakelijk verbruik in rekening is gebracht voor het zakelijk verbruik van elektriciteit boven 10.000.000 kWh.

Verzoek om teruggaaf indienen

U kunt het verzoek om teruggaaf 1 keer per jaar indienen.
Dit doet u binnen 13 weken na afloop van de verbruiksperiode waarop de eindafrekening (jaarafrekening) betrekking heeft.
Uw energieleverancier is verplicht deze aan u te verstrekken. U vraagt een teruggaaf aan met het formulier Verzoek teruggaaf energiebelasting of kolenbelasting.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.