Teruggaaf energiebelasting bij blokverwarming

U kunt gedeeltelijke teruggaaf van energiebelasting aanvragen voor aardgas dat is gebruikt voor blokverwarming. Voorwaarden voor de teruggaaf zijn:

  • Het aardgas is belast volgens het tarief van de 1e belastingschijf.
  • Het verbruik van warmte in de onroerende zaak die door een installatie voor blokverwarming wordt verwarmd is hoger dan 5.372.000 MJ per verbruiksperiode van 12 maanden.

Verzoek om teruggaaf indienen

U kunt het verzoek om teruggaaf 1 keer per jaar indienen. Dit doet u binnen 13 weken na afloop van de verbruiksperiode waarop de eindafrekening (jaarafrekening) betrekking heeft. Uw energieleverancier is verplicht deze aan u te verstrekken.

Download het formulier voor teruggaafverzoeken

Verzoek teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie: Blokverwarming

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.