Teruggaaf energiebelasting bij blokverwarming

U kunt gedeeltelijke teruggaaf van energiebelasting aanvragen voor aardgas dat is gebruikt voor blokverwarming. Voorwaarden voor de teruggaaf zijn:

  • Het aardgas is belast volgens het tarief van de 1e belastingschijf.
  • Het verbruik van warmte in de onroerende zaak die door een installatie voor blokverwarming wordt verwarmd is hoger dan 5.372.000 MJ per verbruiksperiode van 12 maanden.

Voor teruggaafverzoeken gebruikt u het formulier Verzoek teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie blokverwarming.

We betalen u het bedrag terug als u aan de voorwaarden voldoet. Stuur uw verzoek naar het adres dat op het formulier staat.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.