Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie, verbruik boven 10 miljoen kWh en meerjarenafspraak (MJA)

U kunt teruggaaf vragen als u meer dan 10 miljoen kWh verbruikt en een meerjarenafspraak (MJA) met de overheid hebt afgesloten ter verbetering van de energie-efficiëntie. U kunt de teruggaaf aanvragen binnen 13 weken na afloop van het kalenderjaar waarop de teruggaaf betrekking heeft.

U kunt een verzoek om teruggaaf indienen bij Belastingdienst/kantoor Emmen/Energieteam. Dit team behandelt uw aanvraag en betaalt u het bedrag terug als u aan de voorwaarden voldoet. Het adres staat op het formulier voor het verzoek om teruggaaf.

Om teruggaaf te vragen, gebruikt u het formulier 'Verzoek teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie'.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.