Energiebelasting terugvragen bij verbruik boven 10.000.000 kWh

Tot en met 2020 kon u een beroep doen op de teruggaafregeling. U kon om teruggaaf vragen als u meer dan 10 miljoen kWh verbruikte en een meerjarenafspraak (MJA) met de overheid had afgesloten ter verbetering van de energie-efficiëntie.

Let op!

De meerjarenafspraken zijn op 31 december 2020 afgelopen. Er kan na die datum geen beroep meer worden gedaan op de teruggaafregeling. Wel kan eventueel over voorgaande jaren om ambtshalve teruggaaf worden verzocht.

Verzoek om teruggaaf indienen

U kunt het verzoek om teruggaaf 1 keer per jaar indienen. Dit doet u binnen 13 weken na afloop van de verbruiksperiode waarop de eindafrekening (jaarafrekening) betrekking heeft. Uw energieleverancier is verplicht deze aan u te verstrekken. Om teruggaaf te vragen, gebruikt u het formulier 'Verzoek teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie'.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.