Teruggaaf energiebelasting meer dan 1 onroerende zaak

U kunt teruggaaf van energiebelasting aanvragen als achter 1 aansluiting voor elektriciteit meer dan 1 onroerende zaak is aangesloten.

Dit kan het geval zijn als een huis is gesplitst in 2 of meer zelfstandige onroerende zaken, zonder dat afzonderlijke aansluitingen zijn aangelegd. Volgens de huidige wetgeving kan dan maar 1 keer de wettelijke belastingvermindering worden toegepast. Daarom merkt de wetgever zo veel mogelijk de uiteindelijke verbruiker die beschikt over een zelfstandige onroerende zaak als verbruiker aan. Bij de toepassing van de belastingvermindering houden wij daarom rekening met het aantal zelfstandige onroerende zaken 'achter 1 aansluiting'.

Nagaan of u in aanmerking komt voor teruggaaf

U kunt vooraf nagaan of u voor teruggaaf van een deel van de energiebelasting in aanmerking komt. U vindt deze informatie in het Handboek Milieubelastingen op de pagina's 95 tot en met 107.

Verzoek om teruggaaf indienen

U kunt het verzoek om teruggaaf 1 keer per jaar indienen. Dit doet u binnen 13 weken na afloop van de verbruiksperiode waarop de eindafrekening (jaarafrekening) betrekking heeft. Uw energieleverancier is verplicht deze aan u te verstrekken. Voor uw verzoek om teruggaaf gebruikt u het formulier Verzoek teruggaaf energiebelasting meer dan 1 onroerende zaak achter 1 aansluiting.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.