Teruggaaf energiebelasting meer dan 1 onroerende zaak

U kunt teruggaaf van energiebelasting aanvragen als achter 1 aansluiting voor elektriciteit meer dan 1 onroerende zaak is aangesloten.

Dit kan het geval zijn als een huis is gesplitst in 2 of meer zelfstandige onroerende zaken, zonder dat afzonderlijke aansluitingen zijn aangelegd. Volgens de huidige wetgeving kan dan maar 1 keer de wettelijke belastingvermindering worden toegepast. Daarom merkt de wetgever zo veel mogelijk de uiteindelijke verbruiker die beschikt over een zelfstandige onroerende zaak als verbruiker aan. Bij de toepassing van de belastingvermindering houden wij daarom rekening met het aantal zelfstandige onroerende zaken 'achter 1 aansluiting'.

U kunt een verzoek indienen bij Belastingdienst/kantoor Emmen/Energieteam. Dit team behandelt uw aanvraag en betaalt u het bedrag terug als u aan de voorwaarden voldoet. Het adres waar u het formulier naar toe moet sturen, staat op het formulier voor het verzoek om teruggaaf. U kunt het formulier Verzoek teruggaaf energiebelasting meer dan 1 onroerende zaak achter 1 aansluiting downloaden. 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.