Teruggaaf energiebelasting instellingen

Bepaalde instellingen kunnen in aanmerking komen voor teruggaaf van een deel van de energiebelasting (EB). Deze energiebelasting betaalt u aan de energieleverancier en staat vermeld op de jaarlijkse eindafrekening. De teruggaaf is 50% van de energiebelasting die de energieleverancier in rekening heeft gebracht, minus de EB-heffingskorting. Instellingen die voor teruggaaf in aanmerking kunnen komen zijn:

  • instellingen van levensbeschouwelijke of religieuze aard
  • charitatieve, culturele of wetenschappelijke instellingen
  • algemeen nut beogende instellingen (ANBI)
  • sociale instellingen
  • multifunctionele centra zoals dorpshuizen

Nagaan of u in aanmerking komt voor teruggaaf

U kunt vooraf nagaan of u voor teruggaaf van een deel van de energiebelasting in aanmerking komt. U vindt deze informatie in het Handboek Milieubelastingen op de pagina's 97 tot en met 107.

Verzoek om teruggaaf indienen

U kunt het verzoek om teruggaaf 1 keer per jaar indienen. U moet het verzoek indienen binnen 13 weken na afloop van de verbruiksperiode waarop de eindafrekening betrekking heeft. Hiernaast gelden de volgende voorwaarden bij het indienen van het verzoek om teruggaaf:

  • Als u het bedrag voor energieverbruik al in de huursom van het gebouw betaalt, komt u niet in aanmerking voor de teruggaafregeling.
  • Als uw instelling, kerk- of geloofsgenootschap meerdere gebouwen gebruikt, moet u voor elk gebouw afzonderlijk een verzoek om teruggaaf van de energiebelasting doen.
  • Als u voor gas, elektriciteit en minerale olie afzonderlijke rekeningen ontvangt, moet u voor deze rekeningen afzonderlijk een verzoek om teruggaaf indienen.
  • U moet een kopie meezenden van de eindafrekening die op naam staat van de verzoekende instelling.
  • Uw energieleverancier moet u 1 keer per jaar een (digitale) eindfactuur sturen over de hele verbruiksperiode. Is er geen eindfactuur? Dan kunt u alle facturen sturen die horen bij de verbruiksperiode. Op die facturen moet het verbruik staan. Is de leveringsovereenkomst beĆ«indigd? De eindafrekening, die u ontvangt na het eindigen van de leveringsovereenkomst, is ook voldoende.

Als u in aanmerking komt, dan kunt u vervolgens het formulier Verzoek teruggaaf energiebelasting (EB) instellingen invullen en opsturen.

Meer informatie

Als u nog vragen hebt of meer informatie wilt over de teruggaaf van de energiebelasting of de accijns, neem dan contact op met de BelastingTelefoon.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.