Tabellen tarieven milieubelastingen

De tarieven voor de verschillende belastingen (zonder btw) zijn:

Belasting op leidingwater

Jaar Tarief per m³
2013 € 0,165
2014 € 0,330
2015 € 0,333
2016 € 0,335
2017 € 0,336
2018 € 0,339
2019 € 0,343
2020 € 0,348
2021 € 0,354
2022 € 0,359

Afvalstoffenbelasting

Met ingang van 1 april 2014:

Jaar Tarief
2014 € 17,00 per 1.000 kg
2015 € 13,00 per 1.000 kg
2016 € 13,07 per 1.000 kg
2017 € 13,11 per 1.000 kg
2018 € 13,21 per 1.000 kg
2019 € 32,12 per 1.000 kg
2020 € 32,63 per 1.000 kg
2021 € 33,15 per 1.000 kg
2022 € 33,58

 Kolenbelasting

Jaar Tarief
2013 € 14,03 per 1.000 kg
2014 € 14,27 per 1.000 kg
2015 € 14,40 per 1.000 kg
2016 € 14,47 per 1.000 kg
2017 € 14,51 per 1.000 kg
2018 € 14,63 per 1.000 kg
2019 € 14,81 per 1.000 kg
2020 € 15,05 per 1.000 kg
2021 € 15,29 per 1.000 kg
2022 € 15,49 per 1.000 kg

 Belasting op aardgas (normaal tarief)

Jaar
t/m 
170.000
170.001
t/m 
1 miljoen
meer 
dan 1 
miljoen 
t/m 10 
miljoen
meer
dan 10 
miljoen 


2013 € 0,1862* € 0,0439 € 0,0160 € 0,0115
2014 € 0,1894 € 0,0446 € 0,0163 € 0,0117
2015 € 0,1911 € 0,0677 € 0,0247 € 0,0118
2016 € 0,25168 € 0,06954 € 0,02537 € 0,01212
2017 € 0,25244 € 0,06215 € 0,02265 € 0,01216
2018 € 0,26001 € 0,06464 € 0,02355 € 0,01265
2019 € 0,29313 € 0,06542 € 0,02383 € 0,01280
2020 € 0,33307 € 0,06444 € 0,02348 € 0,01261
2021 € 0,34856
€ 0,06547
€ 0,02386
€ 0,01281
2022 € 0,36322 € 0,06632
€ 0,02417
€ 0,01298

*Sinds 1 januari 2013 zijn de 1e en 2e tariefschijf voor aardgas samengevoegd.

Belasting op aardgas (verlaagd tarief)

Jaar 0 t/m
170.000 m³
170.001 t/m
1 miljoen m³
meer dan
1 miljoen t/m 
10 miljoen m³
meer dan 10
miljoen m³
2013 € 0,02991* € 0,02220 € 0,0160 € 0,0115
2014 € 0,03042 € 0,02258 € 0,0163 € 0,0117
2015 € 0,03069 € 0,02278 € 0,0247 € 0,0118
2016 € 0,04042 € 0,02339 € 0,02537 € 0,01212
2017 € 0,04054 € 0,02346 € 0,02265 € 0,01216
2018 € 0,04175 € 0,02440 € 0,02355 € 0,01265
2019 € 0,04707 € 0,02469 € 0,02383 € 0,01280
2020 € 0,05348 € 0,02432 € 0,02348 € 0,01261
2021 € 0,05597
€ 0,02471
€ 0,02386
€ 0,01281
2022 € 0,05833
€ 0,02503
€ 0,02417
€ 0,01298

*Met ingang van 1 januari 2013 zijn de 1e en 2e tariefschijf voor aardgas samengevoegd.

Compressed natural gas (CNG)

Jaar Tarief per m³
2013 € 0,0959
2014 € 0,1280
2015 € 0,1600
2016 € 0,1608
2017 € 0,16128
2018 € 0,16257
2019 € 0,16452
2020 € 0,16715
2021 € 0,16982
2022 € 0,17203

 Belasting op elektriciteit

Jaar 0 t/m 10.000 kWh 10.001 t/m
50.000 kWh
50.001 t/m
10 miljoen kWh
meer dan
10 miljoen 
kWh
particulier
meer dan 10
miljoen kWh
zakelijk
2013 € 0,1165 € 0,0424 € 0,0113 € 0,0010 € 0,0005
2014* € 0,1185 € 0,0431 € 0,0115 € 0,0010 € 0,0005
2015* € 0,1196 € 0,0469 € 0,0125 € 0,0010 € 0,0005
2016* € 0,1007 € 0,04996 € 0,01331 € 0,00107 € 0,00053
2017* € 0,1013 € 0,04901 € 0,01305 € 0,00107 € 0,00053
2018* € 0,10458 € 0,05274 € 0,01404 € 0,00116 € 0,00057
2019* € 0,09863 € 0,05337 € 0,01421 € 0,00117 € 0,00058
2020* € 0,09770 € 0,05083 € 0,01353 € 0,00111 € 0,00055
2021* € 0,09428
€ 0,05164
€ 0,01375
€ 0,00113
€ 0,00056
2022 € 0,03679
€ 0,04361
€ 0,01189
€ 0,00114
€ 0,00057

*2014 € 0,0435 verlaagd tarief voor duurzame energie opgewekt door coöperaties en verenigingen van eigenaren

*2015 € 0,0446 verlaagd tarief voor duurzame energie opgewekt door coöperaties en verenigingen van eigenaren

*m.i.v. 2016 € 0,0000 verlaagd tarief voor duurzame energie opgewekt door coöperaties en verenigingen van eigenaren

*2017 € 0,04901 verlaagd tarief voor elektriciteit die is geleverd aan oplaadinstallaties voor elektrische voertuigen

*2018 € 0,05274 verlaagd tarief voor elektriciteit die is geleverd aan oplaadinstallaties voor elektrische voertuigen

*2019 € 0,05337 verlaagd tarief voor elektriciteit die is geleverd aan oplaadinstallaties voor elektrische voertuigen

*2020 € 0,05083 verlaagd tarief voor elektriciteit die is geleverd aan oplaadinstallaties voor elektrische voertuigen

*2021 € 0,05164 verlaagd tarief voor elektriciteit die is geleverd aan oplaadinstallaties voor elektrische voertuigen

*2022 € 0,04361 verlaagd tarief voor elektriciteit die is geleverd aan oplaadinstallaties voor elektrische voertuigen

*2021 met ingang van 1 oktober € 0,0005 verlaagd tarief voor elektriciteit die is geleverd aan walstroominstallaties

*2022 € 0,0005 verlaagd tarief voor elektriciteit die is geleverd aan walstroominstallaties

Belastingvermindering per elektriciteitsaansluiting 2013-2021

Jaar Tarief verblijfsfunctie Tarief andere functie
2013 € 318,62 € 119,62
2014 € 318,62 € 119,62
2015 € 311,84 Vervallen m.i.v. 1 jan. 2015
2016 € 310,81 n.v.t.
2017 € 308,54 n.v.t.
2018 € 308,54 n.v.t.
2019 € 257,54 n.v.t.
2020 € 435,68 n.v.t.
2021 € 461,62
n.v.t.
2022 € 681,63
n.v.t.

Opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) op aardgas (normaal tarief)

Jaar 0 t/m
170.000 m³ en blokverwarming
170.001 t/m
1 mln m³
meer dan 1 mln t/m
10 mln m³
meer dan 10 mln m³
2013 € 0,0023 € 0,0009 € 0,0003 € 0,0002
2014 € 0,0046 € 0,0017 € 0,0005 € 0,0004
2015 € 0,0074 € 0,0028 € 0,0008 € 0,0006
2016 € 0,0113 € 0,0042 € 0,0013 € 0,0009
2017 € 0,0159 € 0,0074 € 0,0027 € 0,0013
2018 € 0,0285 € 0,0106 € 0,0039 € 0,0021
2019 € 0,0524 € 0,0161 € 0,0059 € 0,0031
2020 € 0,0775 € 0,0214 € 0,0212 € 0,0212
2021 € 0,0851
€ 0,0235
€ 0,0232
€ 0,0232
2022 € 0,0865
€ 0,0239
€ 0,0236
€ 0,0236

Opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) op aardgas (verlaagd tarief)

Jaar 0 t/m
170.000 m³
170.001 t/m
1 mln m³
meer dan 1 mln t/m
10 mln m³
meer dan 10 mln m³
2013 € 0,0004 € 0,0004 € 0,0003 € 0,0002
2014 € 0,0007 € 0,0009 € 0,0005 € 0,0004
2015 € 0,0012 € 0,0014 € 0,0008 € 0,0006
2016 € 0,0018 € 0,0021 € 0,0013 € 0,0009
2017 € 0,0026 € 0,0025 € 0,0027 € 0,0013
2018 € 0,0046 € 0,0040 € 0,0039 € 0,0021
2019 € 0,0084 € 0,0061 € 0,0059 € 0,0031
2020 € 0,0124 € 0,0081 € 0,0212 € 0,0212
2021 € 0,0137
€ 0,0089
€ 0,0232
€ 0,0232
2022 € 0,0139
€ 0,0090
€ 0,0236
€ 0,0236

Voor aardgas dat wordt geleverd aan een CNG-vulstation is geen tarief vastgesteld.

Opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) op elektriciteit

Jaar 0 t/m
10.000 kWh
10.001 t/m
50.000 kWh
50.001 t/m
10 mln kWh
meer dan 10 mln kWh
niet zakelijk
meer dan 10 mln kWh
zakelijk
2013 € 0,0011 € 0,0014 € 0,0004 € 0,000017 € 0,000017
2014 € 0,0023 € 0,0027 € 0,0007 € 0,000034 € 0,000034
2015 € 0,0036 € 0,0046 € 0,0012 € 0,000055 € 0,000055
2016 € 0,0056 € 0,0070 € 0,0019 € 0,000084 € 0,000084
2017* € 0,0074 € 0,0123 € 0,0033 € 0,000131 € 0,000131
2018* € 0,0132 € 0,0180 € 0,0048 € 0,000194 € 0,000194
2019* € 0,0189 € 0,0278 € 0,0074 € 0,0003 € 0,0003
2020* € 0,0273 € 0,0375 € 0,0205 € 0,0004 € 0,0004
2021* € 0,0300
€ 0,0411
€ 0,0225
€ 0,0004
€ 0,0004
2022 € 0,0305
€ 0,0418
€ 0,0229
€ 0,0005
€ 0,0005

*m.i.v. 2017 is geen tarief voor de ODE vastgesteld voor elektriciteit die wordt geleverd aan oplaadinstallaties.
*m.i.v. 1 oktober 2021 is geen tarief voor de ODE vastgesteld voor elektriciteit die wordt geleverd aan walstroominstallaties.

Vliegbelasting

Jaar Per passagier (€)
2021 7,845
2022 7,947

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.