Aangifte verhuurderheffing doen en betalen

Had u op 1 januari 2022 meer dan 50 woningen in bezit bestemd voor verhuur? Dan krijgt u van ons een uitnodiging om aangifte verhuurderheffing te doen. Of u verhuurderheffing moet betalen, ziet u als u de aangifte invult.

Hebt u geen uitnodiging gekregen, maar bezit u wel meer dan 50 huurwoningen? Ook dan moet u aangifte verhuurderheffing doen. Kijk hiervoor bij 'Geen uitnodiging, wel aangifte doen?'.

Aangifte 2022

Vanaf 1 juli 2022 doet u aangifte verhuurderheffing in Mijn Belastingdienst Zakelijk. Bij het onderdeel 'Verhuurderheffing' kiest u voor het formulier 'Aangifte verhuurderheffing 2022'. Uw aangifte en eventuele betaling moeten uiterlijk 30 september 2022 bij ons binnen zijn.

Op Mijn Belastingdienst Zakelijk logt u in met eHerkenning. Zzp'ers en eenmanszaken kunnen ook hun DigiD gebruiken. Hebt u nog geen eHerkenning? Kijk voor meer informatie bij Zo werkt eHerkenning.

Bent u geen ondernemer? Ook als particulier doet u aangifte verhuurderheffing in Mijn Belastingdienst Zakelijk. U logt hiervoor in met uw DigiD.

Aangiften doen over eerdere jaren doet u ook in Mijn Belastingdienst Zakelijk.

Let op!

  • Hebt u van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een beschikking gekregen voor de vrijstelling aankoop woning? Dan bepaalt u eerst het totaal aantal woningen dat voor verhuur bestemd is. Welke woningen u meetelt, vindt u onder 'Wanneer is er sprake van een voor de verhuur bestemde woning?'. Van het totaal aantal woningen moet u aftrekken de woningen waarvoor u een beschikking voor de vrijstelling aankoop woning hebt gekregen. De uitkomst van deze berekening vormt het aantal huurwoningen met een huur van € 763,47 of minder waarover u verhuurderheffing moet betalen. Deze uitkomst geeft u aan in uw aangifte.
  • U moet aangifte doen met het RSIN, fiscaal nummer of burgerservicenummer (BSN) dat in uw aangiftebrief voor de verhuurderheffing staat.
  • Verzend uw aangifte altijd. Ook als u geen verhuurderheffing hoeft te betalen.
  • Wilt u meer weten over de aangifte? Neem dan contact op met de Helpdesk Verhuurderheffing: 0800 - 235 83 50 (vanuit het buitenland: +31 88 151 22 66), bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Geen uitnodiging, wel aangifte doen?

Hebt u geen uitnodiging gekregen, maar denkt u dat u wel aangifte moet doen? Bijvoorbeeld omdat u meer dan 50 woningen bestemd voor verhuur in bezit hebt. Meldt u zich dan aan bij de Helpdesk Verhuurderheffing: 0800 - 235 83 50 (vanuit het buitenland: +31 88 151 22 66), bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Bij uw aanmelding vragen wij gegevens zoals uw RSIN of uw BSN.

Ontvangstbevestiging

U krijgt na uw aangifte een ontvangstbevestiging op uw scherm. U kunt hiervan een afdruk maken.

Kopie aangifte

Wij sturen u geen kopie van de aangifte. U kunt de aangifte wel opslaan en afdrukken.

Aangifte corrigeren

Hebt u een fout gemaakt bij het doen van uw aangifte? Of zijn WOZ-waarden of het aantal op te geven woningen na het doen van uw aangifte gewijzigd? Dan hebt u tot 30 september 2022 de tijd om opnieuw aangifte te doen én eventueel te betalen. Wij beschouwen dan uw laatste aangifte als de juiste. Corrigeert u de aangifte ná 30 september of corrigeert u de aangifte van een eerder jaar? Dan behandelen wij deze als bezwaar of als een verzoek om naheffing.

Als u in het buitenland woont of bent gevestigd

Had u op 1 januari 2022 in Nederland meer dan 50 huurwoningen waarvan de huurprijs niet hoger is dan € 763,47 per maand? En woont u in het buitenland, of is uw bedrijf in het buitenland gevestigd? Dan moet u aangifte verhuurderheffing doen en verhuurderheffing betalen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de Helpdesk Verhuurderheffing: 0800 - 235 83 50 (vanuit het buitenland: +31 88 151 22 66), bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Wel een uitnodiging, maar geen 50 woningen?

Hebt u een uitnodiging gekregen om aangifte te doen, terwijl u 50 of minder woningen bezit? Dan moet u toch aangifte doen. Geeft u 50 of minder woningen aan? Dan hoeft u geen verhuurderheffing te betalen.

Als u geen aangifte doet maar wel verhuurderheffing verschuldigd bent

Doet u geen aangifte of hebt u zich niet bij ons gemeld omdat u geen uitnodiging hebt gekregen om aangifte te doen, terwijl u dit wel zou moeten doen? Of geeft u voor een te laag bedrag aan? Dan krijgt u van ons een naheffingsaanslag en mogelijk een boete.

Regeling Vermindering Verhuurderheffing

Verhuurders die investeren in huurwoningen kunnen onder voorwaarden gebruikmaken van de Regeling Vermindering Verhuurderheffing. Meer informatie vindt u ook op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.