Aangifte verhuurderheffing doen en betalen

Had u op 1 januari 2020 meer dan 50 woningen in bezit bestemd voor verhuur? Dan krijgt u van ons een uitnodiging om aangifte te doen. Of u verhuurderheffing moet betalen ziet u als u de aangifte invult. Uw aangifte en eventuele betaling moeten uiterlijk 30 september 2020 bij ons binnen zijn.

Aangifte 2020

 • Bent u ondernemer?
  Vanaf 1 juli 2020 kunt u hier aangifte doen.
 • Bent u particulier?
  Vanaf 1 juli 2020 kunt u hier aangifte doen.
 • Informatie over het doen van aangiften over eerdere jaren leest u bij Aangifte over eerdere jaren doen en wijzigen.

Let op!

 • Hebt u van RVO een beschikking gekregen voor de vrijstelling aankoop woning? Dan bepaalt u eerst het totaal aantal woningen dat voor verhuur bestemd is. Welke woningen u meetelt, vindt u onder Wanneer is er sprake van een voor verhuur bestemde woning. Van het totaal aantal woningen moet u aftrekken de woningen waarvoor u een beschikking voor de vrijstelling aankoop woning hebt gekregen. De uitkomst van deze berekening vormt het aantal huurwoningen met een huur van € 737,14 of minder waarover u verhuurderheffing moet betalen. Deze uitkomst geeft u aan in uw aangifte.
 • U moet aangifte doen met het RSIN, fiscaal nummer of burgerservicenummer dat in uw aangiftebrief voor de verhuurderheffing staat.
 • Verzend uw aangifte altijd. Ook als u geen verhuurderheffing hoeft te betalen.
 • Hebt u geen uitnodiging gekregen, maar denkt u dat u wel aangifte moet doen? Of wilt u meer weten over de aangifte? Neem dan contact op met Helpdesk Verhuurderheffing: 0800 - 235 83 50 (vanuit het buitenland: +31 88 151 22 66), bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Ontvangstbevestiging

U krijgt na uw aangifte een ontvangstbevestiging op uw scherm. U kunt hiervan een afdruk maken.

Kopie aangifte

Wij sturen u geen kopie van de aangifte. U kunt de aangifte wel opslaan en afdrukken.

Aangifte corrigeren

Hebt u een fout gemaakt bij het doen van uw aangifte? Dan hebt u tot 30 september 2020 de tijd om opnieuw aangifte te doen én eventueel te betalen. Wij beschouwen dan uw laatste aangifte als de juiste. Corrigeert u de aangifte ná 30 september? Dan behandelen wij deze als bezwaar of als een verzoek om naheffing.

Als u in het buitenland woont of bent gevestigd

Had u op 1 januari 2020 in Nederland meer dan 50 huurwoningen waarvan de huurprijs niet hoger is dan € 737,14 per maand? En woont u in het buitenland, of is uw bedrijf in het buitenland gevestigd? Dan moet u aangifte verhuurderheffing doen en verhuurderheffing betalen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de Helpdesk verhuurderheffing: 0800 - 235 83 50 (vanuit het buitenland: +31 88 151 22 66), bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Geen uitnodiging, wel aangifte doen?

Hebt u geen uitnodiging gekregen, maar denkt u dat u wel aangifte moet doen? Meldt u zich dan aan bij de Helpdesk verhuurderheffing: 0800 - 235 83 50 (vanuit het buitenland: +31 88 151 22 66), bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Bij uw aanmelding vragen wij gegevens zoals uw RSIN of uw BSN.

Wel een uitnodiging, maar geen 50 woningen?

Hebt u een uitnodiging  gekregen om aangifte te doen, maar u bezit 50 of minder woningen? Dan moet u toch aangifte doen. Geeft u 50 of minder woningen aan? Dan hoeft u geen verhuurderheffing te betalen.

Als u geen aangifte doet

Doet u geen aangifte, terwijl u dit wel zou moeten doen? Of geeft u voor een te laag bedrag aan? Dan krijgt u van ons een naheffingsaanslag en mogelijk een boete.

Regeling Vermindering Verhuurderheffing

Verhuurders die investeren in huurwoningen kunnen onder voorwaarden gebruikmaken van de Regeling Vermindering Verhuurderheffing. Meer informatie vindt u ook op de internetsite van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.