Voor wie geldt de verhuurderheffing?

U moet aangifte verhuurderheffing doen en betalen als u op 1 januari van het belastingjaar meer dan 50 huurwoningen (tot 1 januari 2018, 10 woningen) bezit waarvan de maandelijkse huurprijs niet hoger is dan de huurtoeslaggrens in het betreffende jaar.

Bent u een groep voor de verhuurderheffing? Dan geldt bovenstaande voorwaarde voor de groep en niet per lid van de groep. Wanneer u een groep bent, leest u hieronder bij 'Groep?'.

Aantal woningen verandert in de loop van het jaar

Was u óp 1 januari van het belastingjaar eigenaar van meer dan 50 huurwoningen, maar ná 1 januari niet meer? Dan moet u toch over dat jaar aangifte doen en verhuurderheffing betalen. Wordt u ná 1 januari eigenaar van een huurwoning en komt u daardoor boven de drempel van 50 woningen? Dan hoeft u over dat jaar geen aangifte te doen.

Bent u gezamenlijk eigenaar van een huurwoning?

Vanaf 1 januari 2020 geldt dat u deze woning naar rato van uw eigendom opneemt in de aangifte verhuurderheffing.

Gaat het om woningen waarvan u vóór 1 januari 2020 gezamenlijk eigenaar was? Neem dan contact op met de BelastingTelefoon: 0800 - 0543 (vanuit het buitenland: +31 55 5 385 385). Bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 8.00 en 20.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur.

Voorbeeld

 • U bent (mede-)eigenaar van de volgende huurwoningen die onder de huurgrens vallen:
  • 41 huurwoningen met een WOZ-waarde van € 170.000, 100% eigenaar
  • 17 huurwoningen met een WOZ-waarde van € 220.000, 50% mede-eigenaar
  • 8 huurwoningen met een WOZ-waarde van € 215.000, 25% mede-eigenaar
 • U bent dus eigenaar van het volgende aantal huurwoningen:
  (100% x 41) + (50% x 17) + (25% x 8) = 41 + 8,5 + 2 = 51,5 huurwoningen
 • Daarna berekenen we de totale WOZ-waarde van alle woningen:
  (€ 170.000 x 41 x 100%) + (€ 220.000 x 17 x 50%) + (€ 215.000 x 8 x 25%) = € 6.970.000 + € 1.870.000 + € 430.000 = € 9.270.000
 • Over 50 woningen hoeft u geen verhuurderheffing te betalen. Daarvoor berekenen we eerst de gemiddelde WOZ-waarde van de huurwoningen:
  € 9.270.000 / 51,5 = € 180.000
 • Dit bedrag vermenigvuldigen we met 50. Dit is de vrijstelling:
  € 180.000 x 50 = € 9.000.000
 • Het bedrag waarover u verhuurderheffing betaalt, is de totale WOZ-waarde min de vrijstelling:
  € 9.270.000 - € 9.000.000 = € 270.000

Worden de huurwoningen beheerd door een maatschap, commanditaire vennootschap (cv) of een vennootschap onder firma (vof)?

Bij verhuur door een samenwerkingsverband, zoals een maatschap, cv of vof, geldt het volgende. Zijn de vennoten van de maatschap, cv of vof gezamenlijk eigenaar van de woningen? Dan neemt u vanaf 1 januari van het belastingjaar deze woningen naar rato van uw eigendom op in de aangifte verhuurderheffing.

Groep?

Bent u een rechtspersoon en onderdeel van een groep? Dan moet 1 van de leden van die groep namens de groep aangifte doen en verhuurderheffing betalen. U mag zelf bepalen welk lid van de groep dit gaat doen. In uw aangifte geeft u aan wie de groepsleden zijn. De aangifte en betaling die voor de groep worden gedaan vervangen dan de aangiften en betalingen van de individuele groepsleden.

Een groep is: de combinatie van rechtspersonen (nv's, bv's, stichtingen of verenigingen) als 1 van deze rechtspersonen voor meer dan 50% direct of indirect deelneemt:

 • aan de leiding van een ander rechtspersoon die deel uitmaakt van die combinatie, of
 • aan het toezicht op die andere rechtspersoon, of
 • in het kapitaal van die andere rechtspersoon

Voorbeeld van een groep

Bv X bezit 50 huurwoningen met een huurprijs niet hoger dan € 763,47 per maand.

Bv X heeft meer dan 50% van de aandelen van bv Y.

Bv Y bezit 9 huurwoningen met een huurprijs niet hoger dan € 763,47 per maand.

Voor de verhuurderheffing zijn bv X en bv Y samen een groep. Deze groep moet aangifte doen en verhuurderheffing betalen over de 59 woningen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.