Bronbelasting op renten en royalty's

De Wet bronbelasting is ingevoerd per 1 januari 2021. Het is een bronbelasting op bepaalde rente- en royaltybetalingen. Het gaat dan om een rente- of royaltybetaling door een in Nederland gevestigd lichaam aan een gelieerd lichaam in een laagbelastend land, en om bepaalde misbruiksituaties.

Het tarief is gelijk aan het hoogste tarief van de vennootschapsbelasting (in 2021: 25%).

Gelieerd lichaam

Er is sprake van gelieerdheid als het lichaam dat de betaling ontvangt, een kwalificerend belang heeft in het betalende lichaam of als het betalende lichaam een kwalificerend belang heeft in het lichaam dat de betaling ontvangt. Ook is sprake van gelieerdheid als een derde een kwalificerend belang heeft in zowel het ontvangende lichaam als het betalende lichaam.

Van een kwalificerend belang is sprake als een lichaam direct of indirect een zodanige invloed op de besluitvorming kan hebben dat daarmee de activiteiten van het andere lichaam kunnen worden bepaald. Daarvan is in ieder geval sprake als het belang meer dan 50% vertegenwoordigt van de statutaire stemrechten.

Laagbelastend land

De bronbelasting geldt, naast misbruiksituaties, voor betalingen aan lichamen in laagbelastende landen. Een laagbelastend land is:

 • een land dat geen winstbelasting heft, of een tarief hanteert van minder dan 9%
 • een land dat voorkomt op de EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden

Voor 2021 gelden de volgende landen als laagbelastend land:
Anguilla, Bahama's, Bermuda, Britse Maagdeneilanden, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Kaaimaneilanden, Turkmenistan, Turks- en Caicoseilanden, Vanuatu, Amerikaanse Maagdeneilanden, Amerikaans Samoa, Fiji, Guam, Palau, Samoa, Seychellen, Trinidad en Tobago en Vanuatu.

Inhoudingsplichtige

Het lichaam dat de betaling doet (het inhoudingsplichtige lichaam) kan een bv of nv zijn, of een lichaam met een andere rechtsvorm. Het inhoudingsplichtige lichaam houdt de belasting in op het moment dat de renten of royalty's worden betaald. Met 'betalen' wordt ook bedoeld:

 • verrekenen
 • ter beschikking stellen
 • rentedragend worden
 • vorderbaar en inbaar worden

Hebt u in een jaar geen renten of royalty's betaald, maar zijn deze in het jaar wel aangegroeid? Dan wordt u geacht deze te hebben betaald op 31 december van het jaar.

Inhouding van bronbelasting

U houdt de belasting in op het brutobedrag van de betaalde renten of royalty's.

Voorbeeld

 • Bruto betaalt u aan rente: € 100.000.
 • Hierop houdt u 25% bronbelasting in. Dat is € 25.000.
 • Netto betaalt u aan rente: (€ 100.000 - € 25.000 = ) € 75.000.

Belasting voor eigen rekening nemen

Gaat u uit van de netto uitbetaling, en neemt u de bronbelasting voor eigen rekening? Dan werkt het als volgt.

Voorbeeld

 • U wilt netto € 100.000 aan royalty's uitbetalen.
 • U rekent uit hoeveel u dan bruto moet uitbetalen.
  Dat is (100/75 x€ 100.000 =) € 133.333.
 • Van dit bedrag neemt u 25% bronbelasting voor uw eigen rekening. Dat is € 33.333.
 • Netto betaalt u aan royalty's uit: (€ 133.333 - € 33.333 =) € 100.000.

Aangifte doen en betalen

Als u bronbelasting moet inhouden, moet u aangifte doen met het Aangifteformulier bronbelasting op rente en royalty's en het belastingbedrag betalen. De aangifte en betaling moet u doen binnen een maand na afloop van het kalenderjaar. U doet slechts 1 keer per jaar aangifte. Als u in een jaar meerdere rente- of royaltybetalingen doet, houdt u deze in uw eigen administratie bij en neemt u het totaal in de aangifte op.

Betalen: gebruik het juiste bankrekeningnummer

Maak het bedrag over op rekeningnummer NL26INGB0000441290 van de Belastingdienst in Apeldoorn. Vermeld altijd het aangiftenummer.

Let op!

Voor de bronbelasting gebruikt u een ander bankrekeningnummer dan voor andere belastingen. Gebruik dus niet het rekeningnummer waarop u bijvoorbeeld betalingen vennootschapsbelasting of omzetbelasting doet.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.