Als u dividend ontvangt

Ontvangt u dividend? De vennootschap waarvan u het dividend ontvangt, moet over de uitkering dividendbelasting inhouden. Deze ingehouden dividendbelasting kunt u verrekenen met de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. U moet hiervoor in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting aangeven hoeveel dividend u hebt ontvangen en hoeveel Nederlandse dividendbelasting hierop is ingehouden.

Alleen ondernemers doen aangifte dividendbelasting (via Inloggen voor ondernemers). 

In een aantal situaties hebt u recht op vrijstelling of teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.