Ontvanger dividend in Nederland: vrijstelling dividendbelasting

Ontvangt u deelnemingsdividend of beleggingsdividend? Mogelijk is vrijstelling van dividendbelasting van toepassing. Lees op deze pagina meer over de voorwaarden.

U ontvangt deelnemingsdividend

Ontvangt uw organisatie deelnemingsdividend van een vennootschap die gevestigd is in Nederland en is uw organisatie zelf ook gevestigd in Nederland? Dan hoeft de uitkerende vennootschap geen dividendbelasting in te houden. Heeft de uitkerende vennootschap de vrijstelling niet toegepast? Dan kunt u de ingehouden dividendbelasting verrekenen in de aangifte vennootschapsbelasting van uw organisatie.

Deelnemingsdividend is dividend dat uw organisatie ontvangt van een andere vennootschap waarin zij 5% of meer aandelen heeft. Een bezit van minder dan 5% kan in uitzonderlijke gevallen ook een deelneming zijn. Alle andere uitkeringen zijn beleggingsdividenden.

U ontvangt beleggingsdividend

Ontvangt uw organisatie beleggingsdividend van een vennootschap die gevestigd is in Nederland? En is uw organisatie gevestigd in Nederland en niet onderworpen aan vennootschapsbelasting? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een vrijstelling van dividendbelasting. Voorwaarden hiervoor zijn dat uw organisatie beschikt over een geldige kwalificatiebeschikking en niet wordt aangemerkt als vrijgestelde beleggingsinstelling (vbi). Uw organisatie moet ook de uiteindelijk gerechtigde van de opbrengst zijn. U vraagt een kwalificatiebeschikking aan via Mijn Belastingdienst Zakelijk, met fiscale software of via een fiscaal dienstverlener.

Veelgestelde vragen

Is de kwalificatiebeschikking van uw organisatie (bijna) verlopen, wilt u wijzigingen doorgeven die mogelijk van invloed zijn op de geldigheid van uw kwalificatiebeschikking of is uw organisatie de kwalificatiebeschikking kwijt? De antwoorden op deze én andere vragen leest u op Mijn Belastingdienst Zakelijk bij de veelgestelde vragen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.