Ontvanger dividend in Nederland: vrijstelling dividendbelasting

Ontvangt uw organisatie deelnemingsdividend van een vennootschap die gevestigd is in Nederland en is uw organisatie zelf ook gevestigd in Nederland? Dan hoeft de uitkerende vennootschap geen dividendbelasting in te houden. Heeft de uitkerende vennootschap de vrijstelling niet toegepast? Dan kunt u de ingehouden dividendbelasting verrekenen in de aangifte vennootschapsbelasting van uw organisatie.

Deelnemingsdividend is dividend dat uw organisatie ontvangt van een andere vennootschap waarin zij 5% of meer aandelen heeft. Een bezit van minder dan 5% kan in uitzonderlijke gevallen ook een deelneming zijn. Alle andere uitkeringen zijn beleggingsdividenden.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.