Dividendbelasting als u dividend ontvangt

Ontvangt u of uw organisatie dividend van een vennootschap die is gevestigd in Nederland? Dan moet de vennootschap die het dividend uitkeert meestal dividendbelasting inhouden.

Tarief dividendbelasting

Het tarief van de dividendbelasting is 15%.

Ontvanger in of buiten Nederland?

U kunt de ingehouden dividendbelasting mogelijk verrekenen of terugvragen. In een aantal situaties geldt een vrijstelling. Of u hiervoor in aanmerking komt en hoe dit werkt hangt in de eerste plaats af van de vraag of u als ontvanger binnen of buiten Nederland woont. Hetzelfde geldt als uw organisatie de ontvanger is.

Ontvanger in Nederland

Bent u inwoner van Nederland? Dan kunt u de ingehouden dividendbelasting verrekenen met de inkomstenbelasting. U moet in de aangifte inkomstenbelasting aangeven hoeveel Nederlandse dividendbelasting is ingehouden.

Is uw organisatie gevestigd in Nederland? Dan kan uw organisatie deze ingehouden dividendbelasting verrekenen met de vennootschapsbelasting. Uw organisatie moet in de aangifte vennootschapsbelasting aangeven hoeveel Nederlandse dividendbelasting is ingehouden. In een aantal situaties heeft uw organisatie recht op vrijstelling of teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting.

Ontvanger buiten Nederland

Bent u geen inwoner van Nederland of is uw organisatie gevestigd buiten Nederland? Dan geldt er in een aantal situaties recht op vrijstelling of teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.