Verzoeken om schadevergoeding inkomensafhankelijke huurverhoging afgewezen

11-03-2024

Belastingdienst actueel

Nieuws volgen via RSS

De Belastingdienst verstrekt in het kader van de inkomensafhankelijke huurverhogingen inkomensverklaringen aan verhuurders. Hiermee wordt beoogd ‘scheefwonen’ tegen te gaan. De Hoge Raad heeft eind 2022 geoordeeld dat voor deze verstrekkingen in de periode van 1 maart 2013 tot 1 april 2016 de wettelijke basis onvoldoende was. Zo'n 7.000 huurders hebben naar aanleiding hiervan verzocht om een schadevergoeding. Deze verzoeken zijn inmiddels afgewezen.

Geen proefprocedure


De Woonbond heeft naar aanleiding van dit arrest van de Hoge Raad aangegeven de vraag of de Belastingdienst schadevergoeding zou moeten betalen, voor te willen leggen aan de rechter. In maart 2023 is aan de Woonbond voorgesteld hiertoe een proefprocedure te voeren. Deze proefprocedure is helaas niet van de grond gekomen. Daarom zijn de ingediende verzoeken om schadevergoeding - die waren aangehouden in afwachting van de uitkomst van een eventuele proefprocedure - behandeld. De verzoeken zijn afgewezen. De verstrekking van de inkomensverklaringen in bovengenoemde periode hadden onvoldoende wettelijke basis, maar hebben niet geleid tot huurstijgingen buiten de huurprijswetgeving.

Mogelijk vervolg

Als huurders het niet eens zijn met een afwijzing, kunnen ze in een civiele procedure de zaak aan de rechter voorleggen.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.