Verkeerde informatie in brief 'Mededeling gewijzigde schuld' (opgelost)

gepubliceerd: 25-04-2023, 17:30
update: 17-05-2023, 16:30

Hebt u kort geleden de brief 'Mededeling gewijzigde schuld' ontvangen? Door een technische fout staat in die brief misschien informatie die niet klopt in uw situatie. Bijvoorbeeld dat u het nog openstaande bedrag in 1 keer moet betalen, terwijl u in maandelijkse termijnen betaalt. U kunt dan gewoon in maandelijkse termijnen blijven betalen.

Wij doen ons best het technische probleem zo snel mogelijk op te lossen. Maar het kan gebeuren dat u de komende maand nog eens een brief 'Mededeling gewijzigde schuld' krijgt met verkeerde informatie.

Onze excuses voor het ongemak.

Hieronder geven wij voor verschillende situaties aan welke informatie in de brief wel klopt, en welke niet.

U betaalt een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2023 in maandelijkse termijnen

Wat wél klopt:

 • U ontvangt de brief omdat het bedrag dat u moet betalen, is veranderd door een betaling, vermindering of verrekening.
 • De bedragen in de brief zijn juist.

Wat níet klopt:

 • Er staat onterecht dat u het openstaande bedrag in 1 keer moet betalen. U betaalt de voorlopige aanslag in maandelijkse termijnen.
 • Bij 'Betreft:' hebben we het over een gewijzigde schuld. Maar als u de termijnen van de voorlopige aanslag op tijd betaalt, hebt u natuurlijk geen schuld.
 • Er staat onterecht dat u 'terugbetaalt'. U 'betaalt' de aanslag.
 • U hoeft over openstaande bedragen van een voorlopige aanslag over het lopende jaar geen invorderingsrente te betalen.
 • U kunt geen betalingsregeling of kwijtschelding krijgen voor een voorlopige aanslag over het lopende jaar.

Is uw inkomen of situatie veranderd? En is het termijnbedrag daardoor te hoog? Pas dan uw voorlopige aanslag aan.

U betaalt een belastingaanslag in maandelijkse termijnen volgens een betalingsregeling

Wat wél klopt:

 • U ontvangt de brief omdat het bedrag dat u moet betalen, is veranderd door een betaling, vermindering of verrekening.
 • De bedragen in de brief zijn juist.

Wat níet klopt:

 • Er staat onterecht dat u het openstaande bedrag in 1 keer moet betalen. U betaalt de aanslag in maandelijkse termijnen volgens uw betalingsregeling.
 • Er staat onterecht dat u 'terugbetaalt'. U ‘betaalt’ de aanslag.
 • In de brief staat dat u de vervallen termijnen al betaald had moeten hebben. Dit klopt niet, want u hebt een betalingsregeling.

Hebt u een betalingsregeling, maar kunt u toch niet op tijd betalen? Bel dan de BelastingTelefoon. Dan zoeken we samen naar een oplossing.

U betaalt te veel ontvangen toeslag terug in maandelijkse termijnen volgens een betalingsregeling

Alles wat in de brief staat, klopt. Maar in de brief is het niet duidelijk of u een betalingsregeling hebt of niet.

U kunt gewoon blijven betalen volgens de betalingsregeling.

Hebt u een betalingsregeling, maar lukt het niet meer om het maandelijkse bedrag te betalen? Vraag dan een persoonlijke betalingsregeling toeslagen aan.

U hebt géén voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2023, betalingsregeling of uitstel van betaling. En uw schuld is gewijzigd door een betaling, vermindering of verrekening.

In uw situatie klopt de brief.

Uw situatie is anders

Kunt u hierboven uw situatie niet terugvinden? Bijvoorbeeld omdat u niet zeker weet of u een betalingsregeling hebt? Bel dan de BelastingTelefoon.

Voor wie?

Voor burgers en bedrijven voor wie het volgende geldt:
 • U betaalt belasting in maandelijkse termijnen, of u betaalt toeslag terug in maandelijkse termijnen. Bijvoorbeeld bij een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2023 of een betalingsregeling.
 • U hebt de brief 'Mededeling gewijzigde schuld' ontvangen.

Wat doen we voor u?

We passen de brief aan, zodat deze klopt in alle situaties. Dat lukt pas in de loop van juni.

Wat kunt u nog doen?

U hoeft het openstaande bedrag niet in 1 keer te betalen. Betaal in maandelijkse termijnen, zoals u gewend bent.

Update

Eerst was de planning dat de aanpassing van de brief halverwege mei zou zijn, maar vanwege vertragingen wordt dat pas in de loop van juni.

Meer informatie

Meer verstoringen vindt u in het Verstoringenoverzicht

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.