Open data - BelastingTelefoon

Downloaden

De pdf kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden op de website van Adobe. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de installatie en het gebruik van de reader. Wanneer u andere software dan de Adobe Reader gebruikt om een formulier op onze website te openen, kunnen er fouten in het formulier ontstaan.

Open data zijn digitale gegevensbestanden die u zonder beperking kunt gebruiken. Bijvoorbeeld om er nieuwe diensten en applicaties mee te ontwikkelen. Voor hergebruik van open data is bronvermelding niet nodig.

Details

 • Titel: BelastingTelefoon
 • Toegevoegd op: 01 maart 2019
 • Laatste update: Iedere 1e week van de maand rond 10:30 uur verversen wij het excel-bestand.
 • Inhoud: Procesaantallen BelastingTelefoon, ingedeeld naar tijd (per dag) en waar mogelijk per gekozen thema. Actualiteit van de gegevens reikt tot maximaal 3 werkdagen vóór de publicatiedatum.
 • Toepassing: Excel
 • Licentie: CC-O
 • Updatefrequentie: Iedere 1e week van de maand

Uitleg velden

 • Datum: Datum van registratie (dd-mm-jjjj)
 • Binnengekomen bij provider: Aantal oproepen ontvangen door telefonieprovider
 • Doorgeleid naar keuzemenu: Aantal oproepen doorgeleid naar keuzemenu BelastingTelefoon
 • Door beller opgehangen in menu: Aantal oproepen door beller zelf opgehangen in keuzemenu zonder bestelling of antwoord (bijvoorbeeld geen Burgerservicenummer bij de hand)
 • Automatisch behandeld in menu: Aantal oproepen behandeld in keuzemenu, via bestelling of verkregen antwoorden in keuzemenu
 • Thema: Gekozen thema. Voor de totaalcijfers wordt naar het thema 'Totaal' verwezen. Dit is de optelsom van de aantallen van alle onderliggende thema’s waar de beller voor gekozen heeft. Het thema 'Overig' is een optelsom van onder andere de interne expertiselijn, Elektronisch Berichtenverkeer (EBV) en het nummer voor 1 Burgerservicenummer (1BRN).
 • Gekozen voor thema inclusief doorverbindingen: Aantal oproepen waar gekozen wordt voor een thema. Daarbij wordt opgeteld het aantal oproepen waarbij beller door een medewerker van de BelastingTelefoon wordt doorverbonden naar een collega. Doorverbindingen ontstaan omdat de vraag van de beller niet beantwoord kan worden door de medewerker die heeft opgenomen. Er zijn verschillende situaties denkbaar:
  • De beller kan vragen hebben over meerdere thema's. In plaats van nogmaals bellen kan deze beller doorverbonden worden.
  • De beller kan per ongeluk het verkeerde thema in het menu hebben gekozen.
  • De beller kan een vraag hebben die meer gespecialiseerde kennis vraagt.
 • In de wachtrij: Aantal oproepen doorgeleid naar de wachtrij van het thema dat beller heeft gekozen in keuzemenu.
 • Door beller opgehangen in de wachtrij: Aantal oproepen waarbij beller ophangt in wachtrij voordat medewerker de beller te woord kan staan.
 • Geholpen door medewerker: Aantal oproepen dat een medewerker van de BelastingTelefoon heeft afgehandeld.
 • Gemiddelde wachttijd (s): De gemiddelde tijd in seconden voordat een beller een medewerker van de BelastingTelefoon aan de lijn krijgt (gemeten vanaf gemaakte keuze in het keuzemenu).

Meer informatie

Meer informatie over open data in het algemeen vindt u bij Open data.

Disclaimer

De hier gepubliceerde open data zijn niet bedoeld als verantwoordingsinformatie; eventuele informatie die onjuist blijkt te zijn weergegeven, kan achteraf gecorrigeerd worden.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.