Open data - BelastingTelefoon

Downloaden

Het PDF-bestand kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

Open data zijn digitale gegevensbestanden die u zonder beperking kunt gebruiken. Bijvoorbeeld om er nieuwe diensten en applicaties mee te ontwikkelen. Voor hergebruik van open data is bronvermelding niet nodig.

Titel

BelastingTelefoon

Toegevoegd op

01 maart 2019

Laatste update

Iedere werkdag rond 10:30 uur verversen wij het excel-bestand.

Inhoud

Procesaantallen Belastingtelefoon, ingedeeld naar tijd (per dag) en waar mogelijk per gekozen thema. Actualiteit van de gegevens reikt tot maximaal 3 werkdagen vóór de publicatiedatum.

Toepassing

Excel

Licentie

CC-O

Updatefrequentie

Iedere werkdag

Uitleg velden

Datum

Datum van registratie (dd-mm-jjjj)

Binnengekomen bij provider

Aantal oproepen ontvangen door telefonieprovider

Doorgeleid naar keuzemenu

Aantal oproepen doorgeleid naar keuzemenu BelastingTelefoon

Door beller opgehangen in menu

Aantal oproepen door beller zelf opgehangen in keuzemenu zonder bestelling of antwoord (bijvoorbeeld geen Burgerservicenummer bij de hand)

Automatisch behandeld in menu

Aantal oproepen behandeld in keuzemenu, via bestelling of verkregen antwoorden in keuzemenu

Thema

Gekozen thema. Voor de totaalcijfers wordt naar het thema 'Totaal' verwezen. Dit is de optelsom van de aantallen van alle onderliggende thema’s waar de beller voor gekozen heeft. Het thema 'Overig' is een optelsom van onder andere de interne expertiselijn, Elektronisch Berichtenverkeer (EBV) en het nummer voor 1 Burgerservicenummer (1BRN).

Gekozen voor thema inclusief doorverbindingen

Aantal oproepen waar gekozen wordt voor een thema. Daarbij wordt opgeteld het aantal oproepen waarbij beller door een medewerker van de BelastingTelefoon wordt doorverbonden naar een collega. Doorverbindingen ontstaan omdat de vraag van de beller niet beantwoord kan worden door de medewerker die heeft opgenomen.

Er zijn verschillende situaties denkbaar. In de eerste plaats kan de beller vragen hebben over meerdere thema's. In plaats van nogmaals bellen kan deze beller doorverbonden worden. In de tweede plaats kan de beller per ongeluk het verkeerde thema in het menu hebben gekozen. In de derde plaats kan de beller een vraag hebben die meer gespecialiseerde kennis vraagt.

In de wachtrij

Aantal oproepen doorgeleid naar de wachtrij van het thema dat beller heeft gekozen in keuzemenu.

Door beller opgehangen in de wachtrij

Aantal oproepen waarbij beller ophangt in wachtrij voordat medewerker de beller te woord kan staan.

Geholpen door medewerker

Aantal oproepen dat een medewerker van de BelastingTelefoon heeft afgehandeld.

Gemiddelde wachttijd (s)

De gemiddelde tijd in seconden voordat een beller een medewerker van de BelastingTelefoon aan de lijn krijgt (gemeten vanaf gemaakte keuze in het keuzemenu).

Meer informatie

Meer informatie over open data in het algemeen vindt u bij Open data.

Disclaimer

De hier gepubliceerde open data zijn niet bedoeld als verantwoordingsinformatie; eventuele informatie die onjuist blijkt te zijn weergegeven, kan achteraf gecorrigeerd worden.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.