Leidraad en risicomatrixen Wwft voor aan- en verkopers van goederen

Leidraad ter consultatie

Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) biedt de Leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) ter consultatie aan. De consultatie loopt tot 1 januari 2022.

In de Leidraad Wwft van oktober 2021 legt BTWwft uit hoe instellingen invulling kunnen geven aan de naleving van de Wwft. De Leidraad Wwft vervangt de versie van december 2018, die geheel komt te vervallen.

De ontvangen reacties zullen worden meegewogen in de totstandkoming van de definitieve Leidraad Wwft en BTWwft.

Reageren?

Reacties op deze consultatie kunt u sturen aan postbus: GOConsultatie.Wwft@belastingdienst.nl onder vermelding van ‘Reactie consultatie Leidraad Wwft’. De deadline voor het insturen van reacties is 1 januari 2022.

Risicomatrixen

De risicomatrix kunt u gebruiken om in u organisatie de risico's op witwassen en financieren van terrorisme in kaart te brengen.

Deze richtlijnen zijn specifiek gericht op aan- en verkopers van goederen.

U kunt de volgende risicomatrixen downloaden:

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.