Leidraad en risicomatrixen Wwft voor aan- en verkopers van goederen

Downloaden

Het PDF-bestand kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

In de Leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van maart 2022 legt Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) uit hoe instellingen invulling kunnen geven aan de naleving van de Wwft. De Leidraad Wwft van maart 2022 vervangt de versie van december 2018, die geheel komt te vervallen.

Risicomatrixen

De risicomatrixen kunt u gebruiken om in uw organisatie de risico's op witwassen en financieren van terrorisme in kaart te brengen.

Deze richtlijnen zijn specifiek gericht op aan- en verkopers van goederen.

U kunt de volgende risicomatrixen downloaden:

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.