UBO-register tijdelijk niet toegankelijk, wat betekent dat voor u?

Het Europese Hof van Justitie heeft op 22 november 2022 geoordeeld (ECLI:EU:C:2022:912) dat de verplichting dat het UBO-register publiek toegankelijk moet zijn, onvoldoende onderbouwd is in de Europese anti-witwasrichtlijn. Dat betekent dat deze verplichting niet meer geldig is.

De minister van Financiën heeft in een Kamerbrief van 22 november 2022 laten weten dat de Kamer van Koophandel (KVK) tijdelijk geen gegevens vanuit het UBO-register verstrekt. Dit heeft gevolgen als u als ondernemer het UBO-register moet raadplegen voor het cliëntenonderzoek en voor de terugmeldplicht uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Op deze pagina informeren wij u als er iets verandert. Deze pagina is bijgewerkt op 27 januari 2023.

Let op!

De uitspraak heeft géén gevolgen voor de verplichting om de uiteindelijk belanghebbende (Ultimate Beneficial Owner, UBO) te registreren in het UBO-register. UBO's opgeven bij het UBO-register blijft verplicht en is ook gewoon mogelijk.

Gevolgen voor het cliëntenonderzoek

Volgens de Wwft hebt u de volgende verplichtingen als u een nieuwe zakelijke relatie aangaat met een rechtspersoon of een personenvennootschap die in Nederland is opgericht:

  • U moet beschikken over een bewijs dat uw cliënt is ingeschreven in het Handelsregister van KVK.
  • U moet vaststellen of de UBO's van uw cliënt zijn opgenomen in het UBO-register.

Bij een incidentele transactie hoeft u alleen het UBO-register te raadplegen als er sprake is van een (verhoogd) risico op witwassen of terrorismefinanciering.

Tijdelijke regeling voor identificeren en verifiëren van UBO's

Het ministerie van Financiën heeft besloten dat er een tijdelijke regeling geldt in de periode dat KVK geen informatie uit het UBO-register verstrekt.

Deze regeling houdt het volgende in:

  • Ook wanneer het UBO-register tijdelijk niet toegankelijk is, moet u UBO's identificeren en verifiëren als u een zakelijke relatie aangaat.
  • Als u een zakelijke relatie aangaat, moet u controleren of de UBO's zijn geregistreerd in het UBO-register. Dit doet u door uw cliënt te vragen welke UBO-gegevens en onderliggende documentatie bij de registratie zijn opgegeven. Als bewijs van registratie kan uw cliënt bijvoorbeeld de ontvangstbevestiging van KVK of een kopie van het registratieformulier aanleveren.
  • U blijft uiteraard altijd verantwoordelijk voor het cliëntenonderzoek, ongeacht of uw client wel of niet (op tijd) aan de registratieplicht heeft voldaan.

Deze regeling is gelijk aan de tijdelijke regeling die geldt als registraties in het UBO-register ontbreken vanwege een langere verwerkingstijd. Meer informatie over deze tijdelijke regeling vindt u in de Kamerbrief van 14 april 2022.

Gevolgen voor de terugmeldplicht

Het kan zijn dat u na uw cliëntenonderzoek vaststelt dat er 1 of meer andere UBO's zijn dan degene die in het UBO-register staan. Volgens de Wwft moet u dit verschil melden bij KVK.

Doordat het UBO-register tijdelijk niet toegankelijk is, kunt u geen uittreksels opvragen. Daarom hoeft u geen terugmeldingen te doen in de periode dat KVK geen informatie uit het UBO-register verstrekt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.