Bureau Economische Handhaving (BEH) en het UBO-register

Bureau Economische Handhaving (BEH) is een onderdeel van de Belastingdienst. BEH controleert onder meer of organisaties hun uiteindelijk belanghebbenden (Ultimate Beneficial Owners of UBO's) op tijd en op de juiste manier inschrijven in het UBO-register van de Kamer van Koophandel (KVK).

Let op!

Het UBO-register is tijdelijk niet toegankelijk door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Hierdoor kan KVK tijdelijk geen gegevens vanuit het UBO-register verstrekken. Deze uitspraak heeft géén gevolgen voor uw verplichting om UBO's te registeren in het UBO-register. U blijft dus verplicht om UBO's op te geven bij het UBO-register. Dit is ook gewoon mogelijk.

UBO-register

Volgens Europese en nationale regels moet elk EU-land een UBO-register bijhouden. Hierin moeten de UBO's van alle ondernemingen, stichtingen en verenigingen (zogenoemde 'juridische entiteiten') zijn opgenomen. Het doel van zo’n register is om witwaspraktijken, belastingontduiking en financiering van terrorisme te voorkomen. Organisaties moesten hun UBO’s uiterlijk op 27 maart 2022 inschrijven in het UBO-register.

In Nederland is het UBO-register onderdeel van het Handelsregister. Dit wordt beheerd door KVK. Op de website van KVK leest u meer over het UBO-register, bijvoorbeeld antwoorden op vragen als:

  • Welke organisaties moeten hun UBO's inschrijven in het UBO-register?
  • Hoe bepaalt u wie de UBO's van uw organisatie zijn?
  • Hoe schrijft u uw UBO's in het UBO-register in?

KVK informeert BEH

Als KVK na 27 maart 2022 ziet dat organisaties die in het Handelsregister staan, hun UBO's nog niet hebben ingeschreven in het UBO-register, geeft KVK dit door aan BEH. Ook als organisaties hun UBO's niet juist of niet volledig hebben geregistreerd, geeft KVK dit door aan BEH. Bijvoorbeeld wanneer KVK hierover een bericht heeft gekregen van andere instanties, zoals banken of de Belastingdienst.

BEH neemt contact op met organisaties

Krijgt BEH bericht over uw organisatie van KVK? Dan sturen wij u een brief of bellen wij u. Wij herinneren u er dan aan dat u de UBO’s van uw organisatie op tijd, juist en volledig moet registreren. Als u hierna alsnog uw UBO’s op de juiste manier registreert, kunt u voorkomen dat u een boete krijgt.

Vanaf april 2022 sturen wij brieven naar organisaties die hun UBO's niet hebben ingeschreven in het UBO-register, en die hierover al 2 brieven van KVK hebben gekregen. Ontvangt u zo'n brief van ons? Vanaf de datum die bovenaan die brief staat, hebt u 3 weken de tijd om uw inschrijving in het UBO-register in orde te maken. Hebt u dat na die 3 weken nog niet gedaan? Dan bellen wij u om u nogmaals aan te sporen uw UBO-registratie te regelen.

Gevolgen niet op tijd, onjuist of onvolledig registreren

Hebt u op dit moment uw UBO's nog niet juist en volledig ingeschreven in het UBO-register? Dan bent u in overtreding. Daarvoor kunnen wij een boete of een dwangsom opleggen. Een boete is maximaal € 22.500. Voor een dwangsom geldt geen maximumbedrag.

Betalingsregeling voor boete

Krijgt u een boete en kunt u die niet in 1 keer betalen? Neem dan contact op met het Centraal Justitieel Incassobureau om te vragen of u een betalingsregeling kunt krijgen.

Bezwaar tegen boete

Als u een boete krijgt, kunt u daar bezwaar tegen maken. Hoe u dat doet, leest u in de brief waarmee wij u officieel een boete geven (de 'boetebeschikking').

Beroep tegen afwijzing bezwaar

Als wij uw bezwaar tegen de boete afwijzen, kunt u daartegen in beroep gaan. Hoe u dat doet, leest u in de brief waarin wij uw bezwaar officieel afwijzen (de 'beschikking op uw bezwaar').

Contact met Team UBO van BEH

Kunt u uw UBO's niet inschrijven in het UBO-register binnen 3 weken na de datum van de brief die u van ons hebt gekregen? Of wilt u controleren of een brief echt is verzonden door BEH? Of wilt u zeker weten of u echt een medewerker van BEH aan de telefoon had?

Dan kunt u contact met ons opnemen:

Postadres:
Belastingdienst/Bureau Economische Handhaving, Team UBO
Postbus 4670
1000 DZ Amsterdam

Bezoekadres:
Kingsfordweg 1
1043 GN Amsterdam

Telefoon: 088 - 157 48 61
Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.