Ongebruikelijke transactie melden voor de Wwft

U moet altijd melding doen van een uitgevoerde of voorgenomen ongebruikelijke transactie. U meldt een ongebruikelijke transactie in het meldportaal van de Financial Intelligence Unit - Nederland (FIU-Nederland).

Of een transactie ongebruikelijk is, stelt u vast aan de hand van subjectieve en objectieve indicatoren. Soms moet u op basis van een objectieve indicator ook een melding doen als u geen aanleiding hebt om aan te nemen dat de (voorgenomen) transactie te maken heeft met witwassen of terrorismefinanciering.

Welke subjectieve en objectieve indicatoren voor uw organisatie gelden, vindt u in de leidraden voor de verschillende beroepsgroepen die we hebben samengesteld. Naast een algemene leidraad Wwft zijn er ook specifieke richtlijnen voor verschillende branches.

Melding

Ongebruikelijke transacties meldt u direct. In de melding neemt u onder andere op:

  • de identiteit van uw cliënt
  • aard en nummer van het identiteitsbewijs van uw cliënt
  • aard, tijdstip en plaats van de transactie
  • als er sprake is van contanten: omvang, bestemming en herkomst van de contanten
  • om welke reden u de transactie ongebruikelijk vindt

Vrijwaring

Als u te goeder trouw een ongebruikelijke transactie meldt bij FIU-Nederland, dan bent u beschermd tegen civiele en strafrechtelijke aansprakelijkheid. U kunt dan niet aansprakelijk worden gesteld voor bijvoorbeeld de schade die uw cliënt als gevolg van uw melding oploopt. Ook kunnen de gegevens die u aan FIU-Nederland hebt doorgegeven, niet tegen u worden gebruikt in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen of terrorismefinanciering. De FIU-Nederland behandelt uw melding vertrouwelijk.

Transactie ongebruikelijk of verdacht

De FIU-Nederland registreert uw melding als een melding ongebruikelijke transactie. Vervolgens beoordeelt de FIU-Nederland of de ongebruikelijke transactie verdacht is en moet worden onderzocht door een opsporingsinstantie of een veiligheidsdienst.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.