Vereenvoudigd cliëntenonderzoek bij een laag risico voor de Wwft

U bent voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht om cliëntenonderzoek te doen. Soms is een regulier cliëntenonderzoek niet nodig en is een vereenvoudigd cliëntenonderzoek voldoende.

U kunt een vereenvoudigd cliëntenonderzoek doen als de aard van een zakelijke relatie of transactie een laag risico op witwassen of financieren van terrorisme met zich meebrengt. De intensiteit van het cliëntenonderzoek is afhankelijk van de omstandigheden en kan per geval verschillen.

Lager risico bij bepaalde groepen cliënten

Bij bepaalde groepen cliënten kunt u volstaan met een vereenvoudigd cliëntenonderzoek. Dit zijn bijvoorbeeld:

Voor een vereenvoudigd cliëntenonderzoek verzamelt u gegevens om vast te stellen of u voor uw cliënt in 1 van deze groepen valt. Zo ja, dan moet u in ieder geval de volgende maatregelen treffen:

  • de identiteit van de cliënt vaststellen, controleren en vastleggen
  • het doel en de aard van de zakelijke relatie vaststellen en vastleggen

Verder lezen over risicofactoren bij vereenvoudigd cliëntenonderzoek

Om te bepalen of sprake is van een laag risico, moet u in ieder geval rekening houden met de risicofactoren die genoemd staan in bijlage II bij de vierde anti-witwasrichtlijn. U vindt deze risicofactoren in hoofdstuk 5.3 van de algemene leidraad Wwft. We lichten de risicofactoren ook toe in hoofdstuk 5.2 van de leidraden voor de verschillende beroepsgroepen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.