Cliëntenonderzoek voor de Wwft

Met het cliëntenonderzoek komt u te weten met wie u zaken doet. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) schrijft voor dat u dit onderzoek moet doen voordat u een in- en/of verkooptransactie uitvoert. Of voordat u een zakelijke overeenkomst met uw cliënt sluit en diensten levert.

Intensiteit van het cliëntenonderzoek

U voert altijd cliëntenonderzoek uit. Hoe het cliëntenonderzoek er uitziet en hoe intensief u het onderzoek uitvoert, stemt u af op het type cliënt, de zakelijke relatie, het product of de transactie en de mate waarin deze risicogevoelig zijn voor witwassen of terrorismefinanciering. U moet de identiteitsgegevens van uw cliënt vragen en deze gegevens ook controleren, vastleggen en 5 jaar bewaren.

Er zijn 3 soorten cliëntenonderzoek:

In principe voert u een normaal cliëntenonderzoek uit. Daarbij moet u:

Taxateurs hoeven geen cliëntenonderzoek te doen. Wel moeten taxateurs ongebruikelijke transacties melden.

Let op!

Bent u makelaar of bemiddelaar in onroerende zaken, dan moet u ook cliëntenonderzoek doen naar de wederpartij van uw cliënt, dus niet alleen naar uw cliënt zelf. De wederpartij is de partij met wie uw cliënt daadwerkelijk een overeenkomst sluit die door uw bemiddeling tot stand is gekomen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.