Beroepsgroepen voor de Wwft

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft gevolgen voor verschillende beroepsgroepen. Door de Wwft hebt u verplichtingen, zoals risicogebaseerd cliëntenonderzoek doen en ongebruikelijke transacties melden. Daarnaast zijn er nog andere verplichtingen waar u aan moet voldoen.

Bureau Toezicht Wwft houdt toezicht op de volgende branches:

Daarnaast zijn er ook verplichtingen voor bijvoorbeeld banken, casino's, trustkantoren, notarissen, advocaten en belastingadviseurs. Op deze financiële instellingen en andere beroepsgroepen houden andere toezichthouders toezicht. Dit zijn: DNB, AFM, Bureau Financieel Toezicht, de Nederlandse Orde van Advocaten en de Kansspelautoriteit.

Aan- en verkopers van goederen

U koopt of verkoopt beroeps- of bedrijfsmatig goederen.

Cliëntenonderzoek doen

 • bij de aan- of verkoop van goederen waarbij de contante betaling € 10.000 of meer bedraagt (of de waarde daarvan in vreemde valuta)

Let op!

Een storting door een cliënt van contant geld op uw bankrekening is ook een contante betaling. Dit geldt ook voor de storting van contant geld op de bankrekening van een cliënt.

Transactie melden

 • als u denkt dat er sprake kan zijn van witwassen of terrorismefinanciering
  Het maakt niet uit of de betaling in 1 keer gebeurt of in delen of termijnen.
 • bij de aan- of verkoop van de volgende goederen waarbij de contante betaling € 20.000 of meer bedraagt:
  • voertuigen
  • schepen
  • antiquiteiten
  • edelstenen
  • edele metalen
  • sieraden
  • juwelen

Wanneer hoeft u niets te doen?

 • bij de aan- of verkoop van goederen waarbij de contante betaling minder dan € 10.000 bedraagt
 • bij betalingen die niet contant gedaan worden, bijvoorbeeld via de bank of met een creditcard

Meer informatie over de relevante wetgeving vind u in de Richtlijnen voor aan- en verkopers van goederen. U kunt op deze pagina ook risicomatrixen downloaden voor handelaren in edelstenen en edelmetalen, kunst en antiek, vaartuigen, voertuigen en wooninrichting.

Bemiddelaars bij aan- en verkoop van bepaalde goederen

Cliëntenonderzoek doen

 • als u bemiddelt bij de aan- en verkoop van de volgende goederen:
  • voertuigen
  • schepen
  • kunstvoorwerpen
  • antiquiteiten
  • edelstenen
  • edele metalen
  • sieraden
  • juwelen

Transactie melden

 • als u denkt dat er sprake kan zijn van witwassen of terrorismefinanciering
  Het maakt daarbij niet uit hoe hoog het bedrag is en of dit bedrag wel of niet contant betaald wordt.
 • als u bemiddelt bij een transactie waarbij sprake is van een contante betaling van € 20.000 of meer
 • als u bemiddelt bij de aan- en verkoop van de hierboven genoemde goederen

Meer informatie over de relevante wetgeving vindt u in de Richtlijnen voor bemiddelaars bij aan- en verkoop van goederen. U kunt op deze pagina ook een risicomatrix downloaden.

Aan- en verkopers van kunstvoorwerpen

U koopt of verkoopt beroeps- of kunstvoorwerpen.

Cliëntenonderzoek doen

 • bij de aan- of verkoop van kunstvoorwerpen waarbij de betaling € 15.000 of meer bedraagt (of de waarde daarvan in vreemde valuta)
 • bij de aan- of verkoop van kunstvoorwerpen waarbij de betaling € 10.000 of meer bedraagt en u denkt dat uw cliënt betrokken is bij witwassen of financieren van terrorisme

Transactie melden

 • bij de aan- of verkoop van kunstvoorwerpen waarbij de betaling € 10.000 of meer bedraagt en u denkt dat uw cliënt betrokken is bij witwassen of financieren van terrorisme
 • bij een transactie van € 20.000 of meer
  Het maakt daarbij niet uit of de betaling in 1 keer gebeurt, of in delen of termijnen.

Wanneer hoeft u niets te doen?

 • bij de aan- of verkoop van kunstvoorwerpen waarbij de betaling minder dan € 10.000 bedraagt

Let op!

Het maakt bij transacties van kunstvoorwerpen niet uit of het bedrag wel of niet contant betaald wordt.

Makelaars en bemiddelaars in onroerende zaken en huurovereenkomsten

Cliëntenonderzoek doen

 • bij iedere opdracht

Let op!

U moet ook een cliëntenonderzoek doen naar de wederpartij van uw cliënt, dus niet alleen naar uw cliënt zelf. De wederpartij is de partij met wie uw cliënt daadwerkelijk een overeenkomst sluit die door uw bemiddeling tot stand is gekomen.

Transactie melden

 • als u denkt dat er sprake kan zijn van witwassen of terrorismefinanciering
 • bij een transactie van € 10.000 of meer in contanten, met cheques, een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) of buitenlandse valuta
  Het maakt niet uit of dit bedrag betaald is aan u of door uw tussenkomst aan een derde.

Wanneer hoeft u niets te doen?

 • bij een huurovereenkomst met een maandelijkse huur van minder dan € 10.000

Meer informatie over de relevante wetgeving vind u in de Richtlijnen voor makelaars in en taxateurs van onroerende zaken. U kunt op deze pagina ook een risicomatrix downloaden.

Taxateurs van onroerende zaken

Cliëntenonderzoek doen

U bent niet verplicht om een cliëntenonderzoek te doen.

Transactie melden

 • als u onroerende zaken taxeert en u ziet ongebruikelijke feiten en omstandigheden die met witwassen of terrorismefinanciering te maken kunnen hebben
 • bij een transactie van € 10.000 of meer in contanten, met cheques, een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) of buitenlandse valuta
  Het maakt niet uit of dit bedrag betaald is aan u of door uw tussenkomst aan een derde.

Meer informatie over de relevante wetgeving vind u in de Richtlijnen voor makelaars in en taxateurs van onroerende zaken. U kunt op deze pagina ook een risicomatrix downloaden.

Exploitanten van pandhuizen

U bent exploitant van een pandhuis als u beroeps- of bedrijfsmatig pandbeleningen aanbiedt. Uw aan- en verkopen van goederen vallen onder de Wwft-regels van exploitanten van pandhuizen en niet onder de regels voor aan- en verkopers van goederen.

Cliëntenonderzoek doen

 • bij iedere transactie

Transactie melden

 • als u denkt dat er sprake kan zijn van witwassen of terrorismefinanciering
  Het maakt hierbij niet uit hoe hoog de waarde van de transactie is en hoe uw klant betaalt.
 • bij een transactie van een goed of goederen door een pandgever aan u, voor een bedrag van € 20.000 of meer

Meer informatie over de relevante wetgeving vind u in de Richtlijnen voor pandhuizen.

Domicilieverleners

U bent een domicilieverlener als u bedrijfs- of beroepsmatig een adres of een postadres ter beschikking stelt aan een derde. Hieronder valt ook het op beperkte schaal aanbieden van (eenvoudige) receptiewerkzaamheden, zoals het aannemen van de telefoon en het doorsturen van ongeopende poststukken.

Cliëntenonderzoek doen

 • bij iedere cliënt

Transactie melden

 • als u denkt dat er sprake kan zijn van witwassen of terrorismefinanciering

Meer informatie over de relevante wetgeving vind u in de Richtlijnen voor domicilieverleners. U kunt op deze pagina ook een risicomatrix downloaden.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.