Leidraad Wwft voor kopers en verkopers van kunstvoorwerpen

In de Leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van maart 2022 legt Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) uit hoe instellingen invulling kunnen geven aan de naleving van de Wwft.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.