Leidraad en risicomatrix Wwft voor makelaars en taxateurs

Downloaden

Het PDF-bestand kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

De Leidraad Wwft geeft een overzicht van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de belangrijkste elementen hieruit: het cliƫntenonderzoek en de meldingsplicht.

De risicomatrix kunt u gebruiken om in u organisatie de risico's op witwassen en financieren van terrorisme in kaart te brengen.

Deze richtlijnen zijn specifiek gericht op makelaars in en taxateurs van onroerende zaken en huurovereenkomsten.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.