Leidraad en risicomatrix Wwft voor makelaars en taxateurs

In de Leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van maart 2022 legt Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) uit hoe instellingen invulling kunnen geven aan de naleving van de Wwft. De Leidraad Wwft van maart 2022 vervangt de versie van december 2018, die geheel komt te vervallen.

Risicomatrix

De risicomatrix kunt u gebruiken om in uw organisatie de risico's op witwassen en financieren van terrorisme in kaart te brengen.

Deze richtlijnen zijn specifiek gericht op makelaars in en taxateurs van onroerende zaken en huurovereenkomsten.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.