Regulier cliëntenonderzoek bij een normaal risico voor de Wwft

Voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moet u onderzoek doen naar uw cliënt. In principe voert u een regulier cliëntenonderzoek uit. Daarbij moet u de volgende maatregelen treffen:

  • de identiteit van de cliënt vaststellen, controleren en vastleggen
  • de identiteit van de uiteindelijk belanghebbende ('Ultimate Beneficial Owner' of UBO) vaststellen, controleren en vastleggen
  • het doel en de aard van de zakelijke relatie vaststellen en vastleggen
  • een voortdurende controle kunnen uitoefenen op de zakelijke relatie en de transacties die tijdens de duur van deze relatie worden verricht, en daarbij zo nodig onderzoek doen naar de bron van de middelen die bij de zakelijke relatie of transactie worden gebruikt
  • de identiteit van de natuurlijke persoon die de cliënt vertegenwoordigt vaststellen, controleren en vastleggen, en vaststellen of deze persoon bevoegd is de cliënt te vertegenwoordigen
  • controleren of de cliënt voor zichzelf of namens een ander optreedt

Soms is een regulier cliëntenonderzoek niet voldoende en moet u een verscherpt cliëntenonderzoek doen. Als het risico op witwassen en terrorismefinanciering laag is, is een vereenvoudigd cliëntenonderzoek soms voldoende.

Verder lezen over risicofactoren bij regulier cliëntenonderzoek

Als u de risico's op witwassen en terrorismefinanciering beoordeelt, moet u rekening houden met de risicofactoren die genoemd staan in bijlagen I, II en III bij de vierde anti-witwasrichtlijn. U vindt deze risicofactoren in hoofdstuk 5 van de algemene leidraad Wwft. We lichten de risicofactoren ook toe in hoofdstukken 5 en 10.1 van de leidraden voor de verschillende beroepsgroepen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.