Identiteit van de uiteindelijk belanghebbende (UBO) verifiëren

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) schrijft voor dat u cliëntenonderzoek doet. Als uw cliënt een juridische entiteit is (een rechtspersoon zoals een besloten vennootschap of vennootschap onder firma), moet u de uiteindelijk belanghebbende ('Ultimate Beneficial Owner' of UBO) bepalen. De UBO hoeft niet de persoon te zijn die de transactie daadwerkelijk doet.

Vaststellen wie de UBO van uw cliënt is

De UBO is degene die de uiteindelijke eigenaar van de juridische entiteit is of die (doorslaggevende) feitelijke zeggenschap over de juridische entiteit heeft. Bij meer dan 25% aandelen of stemrechten kunt u ervan uitgaan dat er sprake is van een UBO. Dit is in ieder geval een natuurlijke persoon die:

  • meer dan 25% van de aandelen in de rechtspersoon heeft
  • meer dan 25% van het stemrecht heeft
  • een economisch belang heeft van meer dan 25%, en dus recht heeft op 25% van het vermogen van de rechtspersoon

UBO-register raadplegen

De UBO's van vennootschappen of andere juridische entiteiten die in Nederland zijn opgericht, worden geregistreerd in een register. Dit is het UBO-register van de Kamer van Koophandel (KVK). Als u een zakelijke relatie aangaat, moet u een uittreksel van het UBO-register opvragen. Het uittreksel moet u bewaren.

Voert u een incidentele transactie uit? Dan raadpleegt u het UBO-register alleen als u denkt dat er een risico is op witwassen of terrorismefinanciering.

Let op!

Door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie is het UBO-register tijdelijk niet toegankelijk. Dit heeft gevolgen voor u als u voor de Wwft het UBO-register moet gebruiken. Op de pagina UBO-register tijdelijk niet toegankelijk: wat betekent dat voor u? vindt u meer informatie.

Terugmeldplicht bij verschil tussen cliëntenonderzoek en UBO-register

Voor het onderzoek naar de UBO mag u niet alleen afgaan op de informatie uit het UBO-register. Stelt u na uw cliëntenonderzoek vast dat er 1 of meer andere UBO's zijn dan degene die staan vermeld in het UBO-register? Dan bent u verplicht dit te melden bij KVK. Meer informatie over deze terugmeldplicht leest u op de website van KVK.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.