Online aangifte erfbelasting 2021

Formulier online invullen en versturen

Met dit formulier doet u online aangifte in Mijn Belastingdienst vanwege een overlijden in 2021.

Hoe dat werkt, online aangifte doen, leest u bij In 4 stappen online aangifte doen voor de erfbelasting.

Let op!
In deze versie van de online aangifte is het niet mogelijk om gegevens van een onderneming in te vullen. In de nieuwe versie van de online aangifte kan dat wel. Die versie is begin juni 2021 beschikbaar. Als u wilt, kunt u uitstel aanvragen.

Wilt u meteen aangifte erfbelasting doen voor ondernemersvermogen? Dan kunt u als alternatief aangifte doen met het papieren aangifteformulier erfbelasting 2021 (pdf).

Soms kunt u de online aangifte helemaal niet gebruiken

Dat is zo als:

  • een ongeboren kind erfgenaam is
  • er meer dan 99 erfgenamen zijn

Gebruik in dat geval het papieren aangifteformulier erfbelasting 2021 (pdf). U kunt dat formulier afdrukken, invullen, ondertekenen en versturen.

Of vraag een papieren aangifteformulier aan bij de BelastingTelefoon voor nabestaanden: 0800 - 235 83 54.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.