Verzoek Coulancerente

Downloaden

De pdf kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden op de website van Adobe. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de installatie en het gebruik van de reader. Wanneer u andere software dan de Adobe Reader gebruikt om een formulier op onze website te openen, kunnen er fouten in het formulier ontstaan.

Met dit formulier kunt u een verzoek indienen om coulancerente te ontvangen.

U hebt alleen recht op coulancerente:

  • als u belasting terugvraagt of terugkrijgt, waarbij u geen recht hebt op belastingrente en invorderingsrente, én
  • als de behandeling van uw verzoek om om teruggaaf van belasting langer heeft geduurd dan gebruikelijk.

Voorbeelden waarbij u geen recht hebt op belastingrente en invorderingsrente zijn:

  • middeling (bij inkomstenbelasting)
  • verrekening van een verlies met de winst van een ouder jaar (bij inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting)

Bij het bepalen of een besluit meer tijd heeft gekost dan gebruikelijk, weegt ook uw medewerking en de tijd die u nodig hebt gehad om te reageren mee.

De hoogte van het rentepercentage is gelijk aan de belastingrente die is vastgesteld voor overige belastingen.

Invulinstructie

U kunt het formulier op de computer invullen en opslaan. Hiervoor hebt u Acrobat Reader versie 9.0 (of hoger) nodig. Daarna moet u het formulier afdrukken, ondertekenen en versturen. U vindt bij het invullen via een menustructuur het adres waar u het formulier naartoe moet sturen. Vermeld op de gefrankeerde envelop ’Coulancerente’. Wilt u een kopie bewaren voor uw eigen administratie? Maak dan een extra afdruk.

Let op!

De meegestuurde documenten worden niet teruggestuurd. Stuur daarom alleen kopieën mee.

Problemen met invullen?

U kunt het formulier het beste op een computer invullen. Wij kunnen een goede werking op een tablet of smartphone niet garanderen.

Lukt het niet om het formulier op uw computer in te vullen? Sla het formulier dan eerst op. Dit doet u door met de rechtermuisknop op de link van het formulier te klikken en te kiezen voor 'Doel opslaan' (deze term kan per browser anders zijn).

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.