Werkruimte in de woning

Gebruikt u een werkruimte in uw woning? In een zeer beperkt aantal gevallen komt u in aanmerking voor kostenaftrek. Meestal kunt u de kosten van de werkruimte niet aftrekken.

Wilt u weten of de (inrichtings)kosten aftrekbaar zijn? Gebruik dan het hulpmiddel werkruimte in de woning.

Voor wie is dit hulpmiddel?

Dit hulpmiddel is bedoeld voor ondernemers en voor wie resultaat heeft uit overige werkzaamheden.  

Hoe werkt dit hulpmiddel?

Beantwoord de vragen. Is iets niet duidelijk? Klik dan op het vraagteken voor een toelichting. Hebt u de vragen beantwoord? Dan krijgt u direct te zien wat het resultaat is.

Let op!

  • De keuze voor privévermogen of ondernemingsvermogen is eenmalig.
  • U maakt de keuze bij de aangifte over het eerste jaar van uw onderneming. Staat de aanslag voor dat jaar onherroepelijk vast? Dan kunt u uw keuze niet meer wijzigen. Alleen na verhuizing of ingrijpende veranderingen aan de woning, kunt u uw keuze herzien.
  • Kiest u ervoor om de werkruimte in het privévermogen te houden? Dan moet u jaarlijks toetsen of u voldoet aan de inkomenseis.

De uitkomst van dit hulpmiddel is sterk afhankelijk van uw feitelijke situatie en uw interpretatie daarvan bij het beantwoorden van de vragen. Bovendien kan vanwege de grote diversiteit in werkruimtes niet elke specifieke situatie in het hulpmiddel worden meegenomen. Daardoor kan het voorkomen dat het hulpmiddel niet het juiste antwoord geeft. Twijfelt u over de uitkomst, of over de vraag of de werkruimte voldoende ‘zelfstandig’ is? Raadpleeg dan uw fiscaal dienstverlener (boekhouder of adviseur). Gezamenlijk kunt u de situatie dan eventueel voorleggen aan de Belastingdienst.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.