Vragen en antwoorden over Proof of Union Status (PoUS)

Proof of Union Status is het nieuwe Europese informatiesysteem waarmee de Douane de uniestatusbewijzen T2L(F) afgeeft en controleert.

Op deze pagina leest u wat de veelgestelde vragen zijn over dit systeem.

Vergunning

 • Vervalt de 'Vergunning toegelaten afgever T2L(F) (ACP)' door de digitalisering van het uniestatusbewijs?
  Nee. De 'Vergunning toegelaten afgever T2L(F) (ACP)', of vergunning zelfafgifte uniestatus, blijft bestaan. De procedure om deze vergunning aan te vragen of te controleren blijft hetzelfde. Maar in plaats van dat de vergunninghouder nu een papieren versie van de T2L(F) uitdraait, loopt dit vanaf 1 maart 2024 via het PoUS systeem.

  U krijgt na uw aanvraag in het nieuwe systeem een Movement Reference Number (MRN). Dit gebeurt zonder tussenkomst van de Douane. Deze MRN kunt u gebruiken voor het aantonen van de uniestatus van goederen. Daarnaast kunt u altijd de status van de aanvraag via het EU Portal opzoeken. Met het MRN kunnen wij het uniestatusbewijs ook controleren. Vanaf 1 maart 2024 moeten vervoerders een MRN tonen in plaats van een papieren T2L(F).
 • Wat zijn de voorwaarden van een 'Vergunning toegelaten afgever T2L(F) (ACP)'?
  De voorwaarden van de 'Vergunning toegelaten afgever T2L(F) (ACP)' leest u op 'Douanevervoer: formulieren, toelichtingen en brochures'.
 • Mag ons bedrijf via het EU Customs Trader Portal op eigen naam voor andere bedrijven T2L(F) aanvragen indienen en beheren?
  Als uw bedrijf een 'Vergunning toegelaten afgever (ACP)' heeft, dan mag u deze vergunning gebruiken voor goederen van derden, particulieren of bedrijven. Daarbij moet uw bedrijf voldoen aan voorwaarden, zoals het regelmatig afgeven van statusbewijzen en het voeren van een administratie die wij kunnen controleren. Let op! Alle aanvragen voor afgifte en ook de verantwoordelijkheden komen dan op naam van uw bedrijf.
 • Kan ik facturen gebruiken als statusbewijs?
  Uit de wetgeving vloeit voort dat vanaf de start van PoUS geen facturen of vervoersdocumenten meer mogen worden gebruikt als statusbewijs bij zendingen groter dan of gelijk aan € 15.000. Voor die goederen moet vanaf 1 maart 2024 een aanvraag voor afgifte van een T2L in PoUS worden ingediend.

  Voor zendingen onder de grens van € 15.000 blijft het mogelijk om een factuur of vervoersbewijs als statusbewijs te gebruiken. Deze bewijzen blijven buiten PoUS.

EU Customs Trader Portal en eHerkenning

 • Waar kan ik inloggen om vanaf 1 maart 2024 het nieuwe uniestatusbewijs aan te vragen?
  Vanaf 1 maart 2024 logt u in via het EU Customs Trader Portal om het nieuwe PoUS-systeem te gebruiken. Daarmee kunt u het nieuwe uniestatusbewijs, voorheen de T2L(F), aanvragen. Op 'Inloggen voor douanezaken' leest u meer over het EU Customs Trader Portal.
 • Hoe krijgen mijn collega's toegang tot het EU Customs Trader Portal?
  Via eHerkenning kunnen uw collega's toegang krijgen tot het EU Customs Trader Portal. Uw organisatie kan eHerkenning aanvragen via 1 van de leveranciers van eHerkenning. Meer over eHerkenning leest u op de website van eHerkenning of op 'Zo werkt eHerkenning'.
 • Hoe maak ik T2L(F)-documenten aan via het EU Customs Trader Portal?
  De 'Invulinstructie Proof of Union Status (PoUS) - Uniestatusbewijzen T2L en T2LF' beschrijft stap voor stap hoe u de aanvraag uniestatusbewijzen T2L en T2LF in het Proof of Union Status (PoUS) doet. Dit doet u in het EU Customs Trader Portal.

  Bekijk ook de e-learning 'Proof of Union Status System for Economic operators'.
 • Hoe kan mijn bedrijf met eHerkenning machtigingen beheren?
  Als u een persoon namens uw bedrijf wilt machtigen, dan moet dit via een tekenbevoegd persoon of via een machtigingenbeheerder. Een machtigingenbeheerder moet eerst worden aangesteld door een tekenbevoegd persoon binnen uw bedrijf. Lees meer over machtigen op de website van eHerkenning.
 • Moeten alle documenten via het PoUS-systeem digitaal afgegeven worden?
  Nee, alleen de T2L en T2LF worden vanaf 1 maart 2024 online afgegeven via het PoUS-systeem. Vanaf het 3e kwartaal van 2025 geldt dit ook voor het douanemanifest. In het systeem vindt u opties om digitaal bijlagen toe te voegen.
 • Is het mogelijk om gebieden af te schermen in het EU Customs Trader Portal?
  Ja, u kunt gebieden afschermen. Dit kan via de bedrijfsbeheerder of machtigingenbeheerder van eHerkenning binnen uw bedrijf. Meer informatie hierover is te vinden op de website van eHerkenning of de leverancier van eHerkenning waarbij uw onderneming is aangesloten.

Koppeling PoUS en andere software

 • Kunnen douanesoftwareleveranciers het elektronische Customs Goods Manifest koppelen met het PoUS-systeem?
  Dit onderzoeken we in de ontwikkelingen van het Customs Goods Manifest. Let op, deze fase geldt pas vanaf het 3e kwartaal van 2025.
 • Is het mogelijk om berichten uit te wisselen via EDI of API?
  Nee, dat is nog niet mogelijk vanaf de 1e fase. Verschillende lidstaten hebben aangegeven dat dit wel moet kunnen. Dit verzoek hebben we in overweging. Als het mogelijk is, voegen we dit later toe. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer dit gebeurt.
 • Is het mogelijk om PoUS te koppelen aan software van een softwareleverancier als Portbase of Softpak?
  Nee, dit is vanaf 1 maart 2024 nog niet mogelijk. Verschillende lidstaten hebben aangegeven dat dit wel moet kunnen. Dit verzoek hebben we in overweging. Als het mogelijk is, voegen we dit later toe. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer dit gebeurt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.