Vragen en antwoorden over Proof of Union Status (PoUS)

Proof of Union Status is het nieuwe Europese informatiesysteem waarmee de Douane de uniestatusbewijzen T2L(F) afgeeft en controleert.

Op deze pagina leest u wat de veelgestelde vragen zijn over dit systeem.

Vergunning

 • Vervalt de 'Vergunning toegelaten afgever T2L(F) (ACP)' door de digitalisering van het uniestatusbewijs?

  Nee. De 'Vergunning toegelaten afgever T2L(F) (ACP)', of vergunning zelfafgifte uniestatus, blijft bestaan. De procedure om deze vergunning aan te vragen of te controleren blijft hetzelfde. Maar in plaats van dat de vergunninghouder nu een papieren versie van de T2L(F) uitdraait, loopt dit vanaf 1 maart 2024 via het PoUS systeem.

  U krijgt na uw aanvraag in het nieuwe systeem een master referentienummer (MRN). Dit gebeurt zonder tussenkomst van de Douane. Deze MRN kunt u gebruiken voor het aantonen van de uniestatus van goederen. Daarnaast kunt u altijd de status van de aanvraag via het EU Portal opzoeken. Met het MRN kunnen wij het uniestatusbewijs ook controleren. Vanaf 1 maart 2024 moeten vervoerders een MRN tonen in plaats van een papieren T2L(F).

 • Wat zijn de voorwaarden van een 'Vergunning toegelaten afgever T2L(F) (ACP)'?

  De voorwaarden van de 'Vergunning toegelaten afgever T2L(F) (ACP)' leest u op 'Douanevervoer: formulieren, toelichtingen en brochures'.
 • Mag ons bedrijf via het EU Customs Trader Portal op eigen naam voor andere bedrijven T2L(F) aanvragen indienen en beheren?

  Als uw bedrijf een 'Vergunning toegelaten afgever (ACP)' heeft, dan mag u deze vergunning gebruiken voor goederen van derden, particulieren of bedrijven. Daarbij moet uw bedrijf voldoen aan voorwaarden, zoals het regelmatig afgeven van statusbewijzen en het voeren van een administratie die wij kunnen controleren. Let op! Alle aanvragen voor afgifte en ook de verantwoordelijkheden komen dan op naam van uw bedrijf.
 • Wat heb ik nodig om via het EU Customs Trader Portal op naam van andere bedrijven T2L(F) aanvragen in te dienen en te beheren?

  Dan moet dat bedrijf u een ketenmachtiging geven. Meer hierover kunt u lezen op de website van eHerkenning.
 • Kan ik facturen gebruiken als statusbewijs?

  Uit de wetgeving vloeit voort dat vanaf de start van PoUS geen facturen of vervoersdocumenten meer mogen worden gebruikt als statusbewijs bij zendingen groter dan of gelijk aan € 15.000. Voor die goederen moet vanaf 1 maart 2024 een aanvraag voor afgifte van een T2L in PoUS worden ingediend.

  Voor zendingen onder de grens van € 15.000 blijft het mogelijk om een factuur of vervoersbewijs als statusbewijs te gebruiken. Deze bewijzen blijven buiten PoUS.

EU Customs Trader Portal en eHerkenning

 • Waar kan ik inloggen om vanaf 1 maart 2024 het nieuwe uniestatusbewijs aan te vragen?

  Vanaf 1 maart 2024 logt u in via het EU Customs Trader Portal om het nieuwe PoUS-systeem te gebruiken. Daarmee kunt u het nieuwe uniestatusbewijs, voorheen de T2L(F), aanvragen. Op 'Inloggen voor douanezaken' leest u meer over het EU Customs Trader Portal.
 • Hoe krijgen mijn collega's toegang tot het EU Customs Trader Portal?

  Via eHerkenning kunnen uw collega's toegang krijgen tot het EU Customs Trader Portal. Uw organisatie kan eHerkenning aanvragen via 1 van de leveranciers van eHerkenning. Meer over eHerkenning leest u op de website van eHerkenning of op 'Zo werkt eHerkenning'.
 • Hoe maak ik T2L(F)-documenten aan via het EU Customs Trader Portal?

  De 'Invulinstructie Proof of Union Status (PoUS) - Uniestatusbewijzen T2L en T2LF' beschrijft stap voor stap hoe u de aanvraag uniestatusbewijzen T2L en T2LF in het Proof of Union Status (PoUS) doet. Dit doet u in het EU Customs Trader Portal.

  Bekijk ook de e-learning 'Proof of Union Status System for Economic operators'.
 • Hoe kan mijn bedrijf met eHerkenning machtigingen beheren?

  Als u een persoon namens uw bedrijf wilt machtigen, dan moet dit via een tekenbevoegd persoon of via een machtigingenbeheerder. Een machtigingenbeheerder moet eerst worden aangesteld door een tekenbevoegd persoon binnen uw bedrijf. Lees meer over machtigen op de website van eHerkenning.
 • Moeten alle documenten via het PoUS-systeem digitaal afgegeven worden?

  Nee, alleen de T2L en T2LF worden vanaf 1 maart 2024 online afgegeven via het PoUS-systeem. Vanaf het 3e kwartaal van 2025 geldt dit ook voor het douanemanifest. In het systeem vindt u opties om digitaal bijlagen toe te voegen.
 • Is het mogelijk om gebieden af te schermen in het EU Customs Trader Portal?

  Ja, u kunt gebieden afschermen. Dit kan via de bedrijfsbeheerder of machtigingenbeheerder van eHerkenning binnen uw bedrijf. Meer informatie hierover is te vinden op de website van eHerkenning of de leverancier van eHerkenning waarbij uw onderneming is aangesloten.
 • Heeft PoUS een noodprocedure voor als het EU Customs Trader Portal of PoUS zelf tijdelijk niet werkt?

  Voor PoUS is nog geen (papieren) noodprocedure ontwikkeld. Werkt het systeem tijdelijk niet? Dan vraagt u achteraf een uniestatusbewijs aan zodra het systeem weer operationeel is. Daarbij vermeldt u 'achteraf aangegeven (99210)' op de daarvoor bestemde plaats. Zie hiervoor de invulinstructie. Vraag een T2L(F) op tijd aan, dit levert gezien de geldigheid van 90 dagen geen problemen op.

Koppeling PoUS en andere software

 • Kunnen douanesoftwareleveranciers het elektronische Customs Goods Manifest koppelen met het PoUS-systeem?

  Dit onderzoeken we in de ontwikkelingen van het Customs Goods Manifest. Let op, deze fase geldt pas vanaf het 3e kwartaal van 2025.
 • Is het mogelijk om berichten uit te wisselen via EDI of API?

  Nee, dat is nog niet mogelijk vanaf de 1e fase. Verschillende lidstaten hebben aangegeven dat dit wel moet kunnen. Dit verzoek hebben we in overweging. Als het mogelijk is, voegen we dit later toe. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer dit gebeurt.
 • Is het mogelijk om PoUS te koppelen aan software van een softwareleverancier als Portbase of Softpak?

  Nee, dit is vanaf 1 maart 2024 nog niet mogelijk. Verschillende lidstaten hebben aangegeven dat dit wel moet kunnen. Dit verzoek hebben we in overweging. Als het mogelijk is, voegen we dit later toe. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer dit gebeurt.

POUS implementatie

 • Wat betekenen de verschillende statusmeldingen binnen PoUS?

  Statusmeldingen PoUS

  B - In afwachting van resultaten van RA:
  Wachten op risicoselectie, voor Nederland niet van toepassing.

  B - In afwachting van beslissing over controle:
  Douane moet akkoord geven op een aanvraag door een niet-vergunninghouder toegelaten afgever.

  B – In afwachting van aanvullende documenten:
  Douane is in afwachting van documenten. Bij een beoordeling van een aanvraag van een bewijs kan Douane er voor kiezen om documenten op te vragen.

  B- In afwachting van documentencontrole:
  De opgestuurde documenten moeten door Douane beoordeeld worden.

  B – In afwachting van fysieke controle:
  Douane is in afwachting van een fysieke controle. Bij de beoordeling van de aanvraag van een bewijs kan Douane er voor kiezen om een fysieke controle in te stellen.

  B- In afwachting van beslissing over bekrachtiging:
  De Douane moet, op basis van de ingestelde controles, de aanvraag bekrachtigen.

  B – In afwachting van beslissing over verlengde geldigheidsperiode:
  Er moet besloten worden of een bewijs langer geldig mag zijn. Bij een aanvraag kan er gekozen worden om een bewijs voor meer dan 90 dagen geldig te laten zijn.

  B - Geregistreerd:
  Een bewijs is geregistreerd en kan gebruikt worden.

  B - Geweigerd:
  De aanvraag voor een bewijs is geweigerd. Er moet een nieuwe aanvraag gedaan worden.

  B - Verlopen:
  De 90 dagen termijn is verlopen. Een bewijs kan niet gebruikt worden.

  Bij gebruik bewijs bij Binnenbrengen

  A - In afwachting van resultaten van RA:
  Wachten op controle van risicoselectie, voor Nederland niet van toepassing.

  A - In afwachting van beslissing over controle:
  De aankomstmelding is gedaan en Douane gaat controleren of een bewijs juist is.

  A – In afwachting van aanvullende documenten:
  Douane is in afwachting van documenten. Bij een beoordeling van het gebruik van een bewijs kan Douane er voor kiezen om documenten op te vragen.

  A - In afwachting van documentencontrole:
  De opgestuurde documenten moeten door Douane beoordeeld worden.

  A – In afwachting van fysieke controle:
  Douane is in afwachting van een fysieke controle. Bij de beoordeling van het gebruik van een bewijs kan Douane er voor kiezen om een fysieke controle in te stellen.

  A – In afwachting van beslissing over gebruik van bewijs:
  Er is een controle ingesteld en Douane is in afwachting of er een besluit kan worden genomen over het gebruik van een bewijs.

  A - Gebruikt:
  Het gebruik van een bewijs is goedgekeurd. Een bewijs is gebruikt.

  A - Geweigerd:
  Het verzoek om een bewijs te gebruiken is geweigerd.

  A - Verlopen:
  De 90 dagen termijn is verlopen. Een bewijs kan niet gebruikt worden.
 • Moet ik de chauffeur iets meegeven?

  Nee, uw bedrijf hoeft de chauffeur niets mee te geven. U kunt de chauffeur alleen het Movement Reference Number (MRN) van de aanvraag doorgeven. Binnen PoUS bestaat wel de mogelijkheid een T2L(F) te printen.
 • Waarom hoef ik geen kantoor van bestemming in te vullen?

  Omdat bij het binnenbrengen van de goederen al duidelijk is wat het kantoor van bestemming is.
 • Hoe weet het kantoor of land van bestemming dat de T2L(F) bij de goederen aanwezig is?

  Op basis van het MRN dat door het bedrijf is doorgegeven aan de vervoerder of chauffeur.
 • Moet ik mijn klant het MRN sturen?

  Nee, dit hoeft niet. Uw bedrijf moet het MRN wel doorgeven, maar u bepaalt zelf hoe u dat doet.
 • Hoe kan ik meer dan 1 artikel invullen? Als ik meerdere wil uploaden krijg ik een foutmelding.

  Klik op het plusje. Alleen daarna kunt u de lijst bewerken en compleet maken. De invulinstructie wordt bijgewerkt.
 • Mag ik een papieren T2L(F) opmaken?

  Dat mag alleen als in aanmerking komt voor een tijdelijke uitzondering. Het advies blijft om de aanvragen via PoUS in te dienen. Deze tijdelijke uitzondering geldt alleen voor sommige ACP- vergunninghouders. Zij hebben een volledig geautomatiseerde administratie waarbij geen aparte handmatige handelingen worden verricht om een statusbewijs op te maken. Ze zijn daarom afhankelijk van een koppeling tussen hun geautomatiseerde systeem en PoUS.
 • Moet ik een kennisgeving van aanbrenging doen?

  Ja, PoUS geeft de mogelijkheid om als aanvrager van de T2L(F) een kennisgeving van aanbrenging te registeren. In Nederland registreert de Douane de kennisgeving van aanbrenging voor de goederen die hier worden binnengebracht. De aangever neemt het MRN van de T2L(F) op in de aangifte tijdelijke opslag (ATO). Op basis daarvan wordt de kennisgeving van aanbrenging binnen PoUS geregistreerd.
 • Kan ik een aanvraag wijzigen of intrekken?

  Nee, u kunt een ingediende aanvraag niet intrekken of wijzigen. U moet gegevens zorgvuldig invoeren omdat eventuele fouten niet kunnen worden hersteld. De enige optie is een nieuwe aanvraag in te dienen. De oude aanvraag wordt niet gebruikt bij binnenkomst in een andere lidstaat en zal 90 dagen na registratie vervallen.
 • Hoe kan ik in het EU Customs Trader Portal aangeven dat in 1 karton meerdere artikelen zijn verpakt met elk een aparte HS-code?

  U moet de aangifte zo invullen dat er geen onduidelijkheid bestaat over het totaal aantal colli en het gewicht. Deze gegevens zijn vooral van belang bij de overgang van de ene naar de andere douaneregeling en vanuit de tijdelijke opslag naar douanevervoer of vrije verkeer. Dan moet het aantal colli en gewichten exact overeenkomen.

  Omdat PoUS geen '0' accepteert bij de dataelementen gewicht, bruto of netto en bij aantal colli, kunt u de aangifte zo invullen:

  Geef bij de omschrijving bij artikel 1 van de aangifte aan dat er sprake is van 1 karton, met daarin:

  artikel 1: enz. enz. enz. met bruto en netto gewicht, 6 doosjes goederenomschrijving en goederencode,
  artikel 2: enz. enz. enz. met bruto en netto gewicht, 3 zakjes goederenomschrijving en goederencode,
  artikel 3: enz. enz. enz. met bruto en netto gewicht, 10 blikjes goederenomschrijving en goederencode.

  Bij het totaal aantal colli vermeldt u de som van de afzonderlijke colli die bij de artikelen zijn opgegeven. En dus niet het ene karton waar alle kleine verpakkingen in zijn samengevoegd.

Contact

 • Waar moet ik zijn als ik vragen of meldingen heb over het systeem PoUS?

 • Waar vind ik informatie over onderhoud en storingen?

  Kijk op de website van de Nationale Helpdesk Douane. Daar vindt u informatie over storingen en onderhoud aan aangiftesystemen en Single Window.
 • Waar moet ik zijn als ik een dossiergebonden vraag heb over een vergunning?

  Bent u klant bij een bedrijvencontactpunt? Neem dan contact op met het bedrijvencontactpunt in uw regio.
 • Waar moet ik zijn als ik vragen heb over de implementatie van PoUS?

  Hiervoor kunt u mailen naar: implementaties.PoUS@douane.nl.
 • Waar moet ik zijn voor alle overige vragen?

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.