Kan ik inkomensafhankelijke combinatiekorting krijgen?

Werkt u? En combineert u dat met de zorg voor uw jonge kinderen? Als u aan de voorwaarden voldoet, hebt u waarschijnlijk recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Kies over welk jaar u meer wilt weten:

 • 2022

  U krijgt de inkomensafhankelijke combinatiekorting in 2022 als u aan álle voorwaarden voldoet:

  • U hebt een kind dat geboren is ná 31 december 2009. Lees wie wij als uw kind zien.
  • Het kind staat in 2022 minstens 6 maanden bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres.
   Bent u co-ouder? Dan mag uw kind ook ingeschreven staan bij de gemeente op het adres van uw ex-partner. Lees hieronder, bij ‘Wanneer bent u co-ouder?’ of u co-ouder bent.
  • U werkt en u hebt in 2022 een arbeidsinkomen van meer dan € 5.219.
  • U hebt geen of minder dan 6 maanden een fiscale partner. Of u hebt langer dan 6 maanden een fiscale partner, én u hebt een lager arbeidsinkomen dan uw fiscale partner.
 • 2023

  U krijgt de inkomensafhankelijke combinatiekorting in 2023 als u aan álle voorwaarden voldoet:

  • U hebt een kind dat geboren is ná 31 december 2010. Lees wie wij als uw kind zien.
  • Het kind staat in 2023 minstens 6 maanden bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres.
   Bent u co-ouder? Dan mag uw kind ook ingeschreven staan bij de gemeente op het adres van uw ex-partner. Lees hieronder, bij ‘Wanneer bent u co-ouder?’ of u co-ouder bent.
  • U werkt en u hebt in 2023 een arbeidsinkomen van meer dan € 5.547.
  • U hebt geen of minder dan 6 maanden een fiscale partner. Of u hebt langer dan 6 maanden een fiscale partner, én u hebt een lager arbeidsinkomen dan uw fiscale partner.

Wanneer bent u co-ouder?

U bent co-ouder als u met uw ex-partner hebt afgesproken om de dagelijkse opvang en opvoeding van uw kind ongeveer gelijk te verdelen in een herhalend ritme. Wat dit inhoudt, leggen we hieronder uit.

De dagelijkse opvang en opvoeding is ongeveer gelijk verdeeld als uw kind in een herhalend ritme bij beide ouders in totaal minimaal 156 dagen per kalenderjaar verblijft. Dit komt bijvoorbeeld neer op 3 dagen per week. Hiervoor kunnen ook dagdelen bij elkaar worden opgeteld. Is niet het hele kalenderjaar sprake van co-ouderschap, maar wel minimaal 6 maanden? Dan wordt de 156-dageneis naar de tijd herrekend.

In een (co-)ouderschapsplan of in een echtscheidingsconvenant kunt u deze afspraak vooraf vastleggen. Het kan zijn dat wij deze opvragen om te beoordelen of u de inkomensafhankelijke combinatiekorting kunt krijgen.

Voorbeeld 1

In week 1 woont uw kind 2 dagen bij u, en 5 dagen bij uw ex-partner. In week 2 woont uw kind 4 dagen bij u, en 3 dagen bij uw ex-partner. Gemiddeld over 2 weken woont uw kind dan 3 dagen per week bij u, en 4 dagen per week bij uw ex-partner. U voldoet aan de eis dat de dagelijkse opvang en opvoeding van uw kind ongeveer gelijk verdeeld is in een vast ritme tussen u en uw ex-partner.

Voorbeeld 2

Ouder A werkt op een boorplatform en doorgaans volgens het schema: vijf weken werken op het platform, 5 weken thuis. Gedurende de weken dat ouder A op het platform werkt, zorgt ouder B voor het kind. In de weken dat ouder A thuis is, zorgt deze ouder voor het kind. Dit schema wordt telkens herhaald.

Voldoet u niet aan de voorwaarden?

Voldoet u niet aan de voorwaarden, bijvoorbeeld omdat uw inkomen hoger is dan het inkomen van uw fiscale partner? Of omdat u en uw ex-partner de dagelijkse opvang en opvoeding van uw kind niet ongeveer gelijk verdeeld hebben? Dan kan uw ex-partner of fiscale partner de inkomensafhankelijke combinatiekorting aanvragen. Uw ex-partner of fiscale partner moet dan wel aan de voorwaarden voldoen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.