Inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK)

Om in aanmerking te komen voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) moet een kind bij de gemeente staan ingeschreven op uw woonadres.

Wie zien wij als uw kind?

  • een eigen kind
  • een stiefkind
  • een pleegkind, alleen als u deze opvoedt en onderhoudt als een eigen kind
  • een geadopteerd kind
  • een kind uit een eerdere relatie van uw echtgenoot of geregistreerd partner
  • als u samenwoont of een huisgenoot hebt en u bent fiscale partners, beschouwen wij het kind van die fiscale partner ook als uw kind

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting moet ook zijn voldaan aan de volgende voorwaarden:

Let op!

Hebt u minder dan 6 maanden een fiscale partner? Dan telt de fiscale partner niet mee voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Het maakt dan ook niet uit of uw arbeidsinkomen lager of hoger is dan dat van uw fiscale partner.

Tot hetzelfde huishouden horen

Staat uw kind niet ten minste 6 maanden op hetzelfde woonadres ingeschreven, maar hoort het kind wel ten minste 6 maanden bij hetzelfde huishouden? Dan hebt u misschien toch recht op inkomensafhankelijke combinatiekorting. U moet daarvoor wel aan de voorwaarden voldoen. Lees meer over dit besluit in de Staatscourant (paragraaf 4.5).

Wonen buiten Nederland

Ook als u en/of uw partner in het buitenland woont, kunt u in aanmerking komen voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Daarvoor moet u voldoen aan de voorwaarden die op deze pagina staan. En, u of uw partner wonen in de EU, EER en Zwitserland, of op Bonaire, St Eustatius of Saba. Als u een fiscale partner hebt, dan is ook de hoogte van het arbeidsinkomen van uw fiscale partner van belang. Alleen de minstverdienende partner krijgt de korting. Om te bepalen of u fiscale partners bent voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting gelden dezelfde voorwaarden als wanneer u beiden in Nederland zou wonen.

Voorbeeld

U bent getrouwd en woont samen met uw partner in het buitenland. Uw partner heeft een lager inkomen dan u. Als u beiden in Nederland zou wonen, zouden wij u zien als fiscale partners. Dat geldt dus ook voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Omdat u de meestverdienende partner bent, ontvangt u de korting niet.

Pleegkind

Hebt u een pleegkind voor wie u bijvoorbeeld een pleegvergoeding ontvangt? Dan hebt u geen recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Wanneer bent u co-ouder in 2024?

U bent co-ouder als u met uw ex-partner hebt afgesproken om de dagelijkse opvang en opvoeding van uw minderjarige kind ongeveer gelijk te verdelen. Dit houdt in dat uw kind in totaal minimaal 156 dagen per kalenderjaar bij elke ouder is.

Voorbeeld

Uw kind is 2 dagen per week bij u en 5 dagen per week bij uw ex-partner. Maar in de vakanties (12 weken per jaar) is het kind volledig bij u. U voldoet hiermee aan de eis omdat uw kind 164 dagen bij uw huishouden hoort en 201 dagen bij het huishouden van uw ex-partner.

U bent niet het hele jaar co-ouders

Bent u niet het hele jaar co-ouders, maar wel minimaal 6 maanden? Dan wordt de 156-dageneis naar verhouding herrekend.

Voorbeeld

U en uw ex-partner worden op 1 april co-ouders. In dat geval moet uw kind minimaal 117 (= 275/365*156) dagen in elk van beide huishoudens wonen.

De regels voor co-ouders waren vóór 2024 anders

De co-ouderschapsregeling is de afgelopen jaren meerdere keren veranderd door beslissingen van de Hoge Raad en door wetswijzigingen. Als uw aanslag op 30 september 2022 nog niet onherroepelijk vaststond, geldt voor de beoordeling van co-ouderschap het volgende:

U bent dan co-ouder als uw kind in een herhalend ritme in een periode van 6 maanden minimaal 78 dagen bij u woont. Hiervoor kunnen ook dagdelen bij elkaar worden opgeteld. Deze periode van 6 maanden hoeft niet aaneengesloten zijn.

Stond uw aanslag al onherroepelijk vast op 30 september 2022? Kijk dan in de aangifte over dat jaar welke voorwaarden voor uw co-ouderschap gelden.

U hebt een fiscale partner

Hebt u een fiscale partner? Hieronder staat een aantal voorbeelden. U kunt deze gebruiken om na te gaan of u recht hebt op de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Uw arbeidsinkomen is hoger dan een vastgesteld bedrag

In de volgende tabel kunt u zien hoe hoog uw arbeidsinkomen moet zijn om recht te hebben op de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Tabel arbeidsinkomen voor inkomensafhankelijke combinatiekorting
Jaar van aangifte Arbeidsinkomen
2024 vanaf € 6.073
2023 vanaf € 5.548
2022 vanaf € 5.220

Arbeidsinkomen even hoog

Hebt u een fiscale partner en is het arbeidsinkomen van u en uw fiscale partner even hoog? Dan krijgt alleen de oudste van u beiden de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Hoogte inkomensafhankelijke combinatiekorting

De hoogte van de inkomensafhankelijke combinatiekorting is afhankelijk van de hoogte van uw arbeidsinkomen.

Tabellen inkomensafhankelijke combinatiekorting

Hoe vraagt u de inkomensafhankelijke combinatiekorting aan?

U vraagt de korting aan via uw belastingaangifte. Als u de korting alvast maandelijks wilt krijgen, vraagt u een voorlopige aanslag aan. Beide formulieren vindt u op Mijn Belastingdienst.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.