Arbeidsinkomen

De volgende inkomsten vallen onder arbeidsinkomen:

 • winst uit onderneming vóór ondernemersaftrek en mkb-winstvrijstelling
  Hierbij telt niet mee: het deel van de winst dat u als medegerechtigde of als winstdelende schuldeiser hebt.
 • loon, ziektewetuitkering en andere inkomsten die u krijgt doordat u in loondienst bent en waarop uw werkgever loonheffing moet inhouden
  Bent u op 1 januari 61 jaar of ouder? Dan telt het bedrag niet mee dat u uit de levensloopvoorziening krijgt omdat u gebruikmaakt van levensloopverlof.
 • fooien, aandelenoptierechten en andere inkomsten waarop uw werkgever geen loonheffing hoeft in te houden
  Bijvoorbeeld het deel van de fooien waarop uw werkgever geen loonheffing inhoudt.
 • vrijgestelde inkomsten uit loondienst als werknemer bij een internationale organisatie
 • buitenlandse inkomsten uit loondienst of een onderneming
 • resultaat uit overig werk
  Bijvoorbeeld de opbrengsten die u niet verdient bij een werkgever, maar met een freelanceopdracht. Het gaat echter niet om de opbrengsten die u krijgt omdat u onderdelen van uw vermogen, zoals een pand of geld, ter beschikking stelt aan een met u verbonden persoon, bijvoorbeeld uw fiscale partner.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.