Arbeidskorting

De arbeidskorting is de heffingskorting die u krijgt als u werkt. We berekenen de arbeidskorting over het arbeidsinkomen. Hebt u een werkgever? Dan houdt die bij de berekening van de loonheffing al rekening met de arbeidskorting. Als u aangifte doet, hoeft u de arbeidskorting niet apart aan te vragen. Wij berekenen deze automatisch.

Hoogte arbeidskorting

De hoogte van de arbeidskorting hangt af van uw leeftijd en van de hoogte van uw arbeidsinkomen. Is dit inkomen niet hoger dan:

  • € 39.957 in 2024
  • € 37.691 in 2023
  • € 36.649 in 2022

Dan is de arbeidskorting ten minste de arbeidskorting die uw werkgever op uw loon heeft toegepast, maar maximaal het bedrag dat volgens de tabel arbeidskorting bij uw geboortejaar hoort. Met dit bedrag houden wij rekening bij uw aanslag inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen.

Afbouw uitbetaling arbeidskorting

De uitbetaling van de arbeidskorting aan de minstverdienende partner is per 2023 komen te vervallen.

Tot 2023 gold dat wij de arbeidskorting uitbetaalden als u voldeed aan de volgende 2 voorwaarden:

  • U betaalde weinig belasting over uw inkomen.
  • U had meer dan 6 maanden een fiscale partner die voldoende belasting betaalde.

Tabellen arbeidskorting

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.