Arbeidskorting

De arbeidskorting is de heffingskorting die u krijgt als u werkt. We berekenen de arbeidskorting over het arbeidsinkomen. Hebt u een werkgever? Dan houdt die bij de berekening van de loonheffing al rekening met de arbeidskorting. Als u aangifte doet, hoeft u de arbeidskorting niet apart aan te vragen. Wij berekenen deze automatisch.

Hoogte arbeidskorting

De hoogte van de arbeidskorting hangt af van uw leeftijd en van de hoogte van uw arbeidsinkomen. Is dit inkomen niet hoger dan:

  • € 37.626 in 2023
  • € 36.649 in 2022
  • € 35.652 in 2021

Dan is de arbeidskorting ten minste de arbeidskorting die uw werkgever op uw loon heeft toegepast, maar maximaal het bedrag dat volgens de tabel arbeidskorting bij uw geboortejaar hoort. Met dit bedrag houden wij rekening bij uw aanslag inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen.

Afbouw uitbetaling arbeidskorting

Vanaf 2023 vervalt de uitbetaling van de arbeidskorting aan de minstverdienende partner.

Tot 2023 geldt dat wij de arbeidskorting uitbetalen als u voldoet aan de volgende 2 voorwaarden:

  • U betaalt weinig belasting over uw inkomen.
  • U hebt meer dan 6 maanden een fiscale partner die voldoende belasting betaalt.

Tabellen arbeidskorting

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.