U hebt een fiscale partner

Heffingskortingen zijn persoonlijke kortingen. Ook als u een fiscale partner hebt, wordt voor ieder van u apart bepaald of u recht hebt op heffingskortingen.

Voor de volgende heffingskorting is het wel van belang of u een fiscale partner hebt. Het gaat om de inkomensafhankelijke combinatiekorting

Hebt u een laag inkomen en wilt u heffingskortingen laten uitbetalen? Ook dan is het van belang of u een fiscale partner hebt en hoe lang u fiscale partners bent.

Let op!

De uitbetaling van de algemene heffingskorting, arbeidskorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt afgebouwd.

Kiest u ervoor om het hele jaar fiscale partners te zijn?

Bent u niet het hele jaar fiscale partners? Maar kiest u er wel voor om het hele jaar als fiscale partners beschouwd te worden? Dan heeft deze keuze geen invloed op uw heffingskortingen.

Om te bepalen of u de bovenstaande heffingskortingen of de uitbetaling krijgt, moet u uitgaan van de periode dat u werkelijk fiscale partners was.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.