Heffingskortingen voor AOW-gerechtigden

Bereikt u in het kalenderjaar de AOW-leeftijd? Dan krijgt u de ouderenkorting en misschien ook de alleenstaandeouderenkorting.

Ouderenkorting

U krijgt de ouderenkorting als u uiterlijk op 31 december van het kalenderjaar de AOW-leeftijd hebt.

2020

Verzamelinkomen
hoger dan
Verzamelinkomen
niet hoger dan
Ouderenkorting
€ 0 € 37.372

€ 1.622

€ 37.372 € 48.185

€ 1.622 - 15% x 
(verzamelinkomen - € 37.372)

€ 48.185
- 0

2019

Verzamelinkomen
hoger dan
Verzamelinkomen
niet hoger dan
Ouderenkorting
€ 0 € 36.783

€ 1.596

€ 36.783 € 47.423

€ 1.596 - 15% x
(verzamelinkomen - 
€ 36.783 )

€ 47.423
- 0

2018

Verzamelinkomen
hoger dan
Verzamelinkomen
niet hoger dan
Ouderenkorting
€ 0 € 36.346 € 1.418
€ 36.346 - € 72

Het verzamelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in de 3 boxen, zonder uw verrekenbare verliezen over vorige jaren. U krijgt de korting automatisch als u aangifte doet.

Alleenstaandeouderenkorting

U krijgt de alleenstaandeouderenkorting als u:

  • het hele kalenderjaar of een deel daarvan een AOW-uitkering voor een alleenstaande krijgt of daar recht op hebt
  • in het kalenderjaar geen of een gedeeltelijke AOW-uitkering voor een alleenstaande krijgt, omdat u vóór de AOW-leeftijd in het buitenland woonde of erkend gemoedsbezwaarde bent en daarom geen (volledig) recht op een AOW-uitkering hebt opgebouwd

De hoogte van de alleenstaandeouderenkorting is:

Jaar Alleenstaandeouderenkorting
2020 € 436
2019 € 429
2018 € 423

Zie ook

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.