Heffingskortingen voor AOW-gerechtigden

Bereikt u in het kalenderjaar de AOW-leeftijd? Dan krijgt u de ouderenkorting en misschien ook de alleenstaandeouderenkorting.

Ouderenkorting

U krijgt de ouderenkorting als u uiterlijk op 31 december van het kalenderjaar de AOW-leeftijd hebt.

Tabel ouderenkorting 2024
Verzamelinkomen Ouderenkorting
tot € 44.771 € 2.010
vanaf € 44.771 tot € 58.170 € 2.010 - 15% x (verzamelinkomen - € 44.770)
vanaf € 58.170 € 0
Tabel ouderenkorting 2023
Verzamelinkomen Ouderenkorting
tot € 40.889 € 1.835
vanaf € 40.889 tot € 53.122 € 1.835 - 15% x (verzamelinkomen - € 40.888)
vanaf € 53.122 € 0
Tabel ouderenkorting 2022
Verzamelinkomen Ouderenkorting
tot € 38.465 € 1.726
vanaf € 38.465 tot € 49.971 € 1.726 - 15% x (verzamelinkomen - € 38.464)
vanaf € 49.971 € 0

Het verzamelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in de 3 boxen, zonder uw verrekenbare verliezen over vorige jaren. U krijgt deze kortingen via de AOW-uitkering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Alleenstaandeouderenkorting

U krijgt de alleenstaandeouderenkorting als u:

  • het hele kalenderjaar of een deel daarvan een AOW-uitkering voor een alleenstaande krijgt of daar recht op hebt
  • in het kalenderjaar geen of een gedeeltelijke AOW-uitkering voor een alleenstaande krijgt, omdat u vóór de AOW-leeftijd in het buitenland woonde of erkend gemoedsbezwaarde bent en daarom geen (volledig) recht op een AOW-uitkering hebt opgebouwd

Wilt u weten of u recht hebt op een AOW-uitkering voor alleenstaanden? Dit kunt u navragen bij de SVB.

Krijgt u een AOW-uitkering voor gehuwden, maar woont u niet meer samen omdat uw partner in een verzorgingstehuis woont? Dan hebt u ook recht op de alleenstaandeouderenkorting. Wij kunnen niet in alle gevallen vaststellen dat uw partner in een verzorgingstehuis woont en kunnen daardoor niet altijd automatisch de alleenstaandeouderenkorting toepassen. In dat geval ontvangt u na het doen van aangifte een bericht van ons hierover waarop u kunt reageren. U kunt daarna alsnog de alleenstaandeouderenkorting krijgen. In het jaar daarop zullen wij de korting alsnog automatisch toepassen.

De hoogte van de alleenstaandeouderenkorting is:

Tabel alleenstaandeouderenkorting
Jaar Alleenstaandeouderenkorting
2024 € 524
2023 € 478
2022 € 449

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.