Jonggehandicaptenkorting

Krijgt u een uitkering volgens de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong-uitkering)? Of hebt u recht op ondersteuning bij het vinden van werk volgens de wet Wajong? En krijgt u geen ouderenkorting? Dan krijgt u de heffingskorting voor jonggehandicapten.

Hoe hoog de jonggehandicaptenkorting per jaar is, staat in de tabel.

Tabel jonggehandicaptenkorting

Jaar

Jonggehandicaptenkorting

2024 € 898
2023 € 820
2022 € 771

U krijgt deze korting via de uitkeringsinstantie (UWV). Werkt u in loondienst? Dan krijgt u deze korting als u aangifte inkomstenbelasting doet.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.