Minimale duur inschrijving kind op uw woonadres

Om vast te stellen of uw kind in een kalenderjaar ten minste 6 maanden op uw woonadres staat ingeschreven bij de Basisregistratie Personen (BRP), gaat u uit van de inschrijvings- of uitschrijvingsdatum in de BRP.

Voorbeeld 1

U doet aangifte over 2019. Uw zoon is op 1 juli 2019 geboren. Hij staat vanaf die datum ingeschreven op uw woonadres bij de Basisregistratie Personen. In 2019 staat hij dus van 1 juli tot en met 31 december op uw woonadres ingeschreven. Dat is ten minste 6 maanden. U hebt recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Voorbeeld 2

U doet aangifte over 2019. Uw tweeling is op 3 juli 2019 geboren. Zij staan vanaf die datum ingeschreven op uw woonadres bij de Basisregistratie Personen. In 2019 staan zij dus van 3 juli tot en met 31 december op uw woonadres ingeschreven. Dat is korter dan 6 maanden. U hebt geen recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Voorbeeld 3

U doet aangifte over 2019. U bent in dat jaar gescheiden. Uw zoon gaat bij uw ex-partner wonen. Bij de Basisregistratie Personen staat hij vanaf 1 juli niet meer ingeschreven op uw woonadres. In 2019 staat hij dus van 1 januari tot en met 30 juni op uw woonadres ingeschreven. Dat is ten minste 6 maanden. U hebt recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.