Minimale duur inschrijving kind op uw woonadres

Om vast te stellen of uw kind in een kalenderjaar ten minste 6 maanden op uw woonadres staat ingeschreven bij de Basisregistratie Personen (BRP), gaat u uit van de inschrijvings- of uitschrijvingsdatum in de BRP.

Voorbeeld 1

Uw zoon is op 1 juli geboren. Hij staat in dat jaar van 1 juli tot en met 31 december op uw woonadres ingeschreven. Dat is ten minste 6 maanden. U hebt recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Voorbeeld 2

Uw tweeling is op 3 juli geboren. Zij staan in dat jaar van 3 juli tot en met 31 december op uw woonadres ingeschreven. Dat is korter dan 6 maanden. U hebt geen recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Voorbeeld 3

U bent in mei gescheiden. Uw dochter gaat vanaf 1 juli bij uw ex-partner wonen en staat vanaf die datum niet meer ingeschreven op uw woonadres. Zij staat in dat jaar van 1 januari tot en met 30 juni op uw woonadres ingeschreven. Dat is ten minste 6 maanden. U hebt recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Hoe vraagt u de inkomensafhankelijke combinatiekorting aan?

U vraagt de korting aan via uw belastingaangifte. Als u de korting alvast maandelijks wilt krijgen, vraagt u een voorlopige aanslag aan. Beide formulieren vindt u op Mijn Belastingdienst.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.